Najnowszy Program PIT 2013

Co roku z programu TaxMachine PITy korzysta ponad milion podatników

2014-04-25 | Admin | | | |

 Pity 2013/2014

Formularz PIT 38 sporządzają osoby, jakie osiągneli za rok podatkowy dochody z giełdy, na przykład dochody kapitałowe, dochody z funduszy inwestycyjnych, przychody ze sprzedaży instrumentów pochodnych. Pit przez internet, bez pewnego podpisu może zostać złożony jako zeznanie roczne lub korekta zeznania rocznego. Nie ma w tym ograniczeń. Przez internet można oprócz złożyć korektę deklaracji sprzed lat. Jako dane identyfikujące podaje się przychód z roku, którego dotyczy korekta. Można też złożyć korekty PITów drogą standardową. Ale uważajcie – korygować przez internet można tylko te formularze, które w danym roku można było posyłać przez internet. Pamiętaj, że jeśli tworzyłeś deklarację standardowo, to teraz musisz ją w ten sposób skorygować. Z mojej strony internetowej możesz również pobrać w pełni bezpłatny program do wypełniania PIT za 2013 rok! Za pomocą omawianego programu wypełnisz PIT-39, PIT-36L, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-28, a także wszelkie dodatki dołączane do zeznań podatkowych.

Pit2013

Korzystanie z preferencyjnych form opodatkowania w przypadku pozostałych przychodów: podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej nie wyklucza możliwości rozliczenia się na PIT 37 druk. W takiej sytuacji poza PIT-37 należy złożyć inne formularze, w którym wykazane zostaną przychody uzyskane z pozostałych źródeł. Tak samo należy postąpić w przypadku przychodów o charakterze kapitałowym i przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, które rozliczamy odpowiednio w PIT-38 i PIT-39. Po co wybrać wspomniany program do Pit 2013? Odpowiedź jest bardzo prosta. Oto co wyróżnia opisywany program:- prezentowany program podpowie Ci jakie załączniki powinieneś dodać do swojego zeznania podatkowego, - intuicyjny interfejs, - podpowiedzi w trakcie wypełniania- nie będziesz sam rozliczając się z PIT- na każdym kroku możesz liczyć na instrukcje dotyczące tego co powinieneś wpisać w danym polu, - w pełni uniwersalny - obsługuje PIT-39, PIT-38, PIT-28, PIT-37, PIT-36L, PIT-36 oraz wymagane załączniki, - i co najważniejsze! Masz możliwość wysłać PIT przez internet bez wychodzenia z domu. Nie trać więcej czasu w kolejkach!, - w pełni darmowy Rozlicz roczny PIT za rok 2014 naszym oprogramowaniem Pity 2013, jest to bardzo proste. Gotowe zeznanie PIT da się przesłać do Urzędu Podatkowego bez opuszczania domu z użyciem systemu e Zeznania.

Główną zaletą aplikacji umożliwiającej wypełnienie zeznań podatkowych jest możliwość wypełniania wielu różnych zeznań, także dla różnych podatników. Istnieje możliwość zapisywania oraz edytowania danych wprowadzonych do deklaracji PIT – 37. Po wysłaniu w prosty sposób podatnik może sprawdzić status i wydrukować potwierdzenie. Dochody z własnej firmy mamy możliwość obliczać na zeznaniu PIT-28 jeśli wybraliśmy zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów, opłacamy wtedy podatek od wysokości przychodów a nie zysku, tak jak osoby stosujące opodatkowanie skalą podatkową. Zeznania roczne posyłamy do końca kwietnia po roku podatkowym, wyjątkiem jest zeznanie roczne PIT 28, które musimy przekazać do ostatniego stycznia.

Rozliczenie pit za 2013

Na podstawie danych wskazanych powyżej możliwe jest określenie podstawy do opodatkowania i obliczenie wysokości podatku dochodowego (zgodnie ze stawką podatkową obowiązującą dla danego rodzaju dochodów). Trzeba jednak pamiętać, że otrzymana kwota nie jest ostateczną wysokością zobowiązania podatkowego, z którego powinien się wywiązać podatnik. Zobacz jakie zmiany czekają polskich podatników w rozliczeniu 2013/2014. Wypełnij z nami PIT 2014. Ten program obsługuje formularze PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39. W 2014 roku modyfikują się zasady korzystania z ulgi internetowej i prorodzinnej. Warto o tym przeczytać więcej, aby móc w pełni wykorzystać ulgi w 2014 roku. Kwestię poboru podatku reguluje rozdział 7 ustawy. Podatek dochodowy od osób fizycznych może być:

 • uiszczany w trakcie roku podatkowego bezpośrednio przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (mali i rozpoczynający działalność), przy czym podatnicy mogą wybrać uproszczoną formę opłacania zaliczek, na podstawie danych za poprzedni rok lub lata podatkowe (art. 44 ust. 6b-6i ustawy)
 • uiszczany przez podatnika przy rozliczeniu rocznym (np. od alimentów)
 • potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek (np. od dochodów ze stosunku pracy) lub podatku zryczałtowanego (np. od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych)
.

Pit 2013 ministerstwo finansów

Nasz program umożliwi Ci wypełnienie nie tylko PIT-37, ale również wszelkich potrzebnych do skorzystania z ulg załączników (PIT/D, PIT/O, PIT-2K). Należy pamiętać, że nawet jeżeli dochód, który osiągnęliśmy w trakcie roku nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, czyli 3091 zł, naszym obowiązkiem jest terminowe złożenie PIT-36 lub PIT-37 formularz. Ponieważ zaliczki na podatek dochodowy są odprowadzane w trakcie roku, po dostarczeniu zeznania do urzędu, otrzymamy zwrot opłaconego wcześniej podatku (jeżeli nie posiadamy żadnych zaległości podatkowych). W czasie korzystania z ryczałtu możemy dokonać wielu odliczeń podatkowych. Są to między innymi, oprócz odliczeń z tytułu wpłacania składek ZUS: Ulga internetowa, Ulga rehabilitacyjna, Ulga z tytułu przekazanych darowizn (oddawanie krwi, darowizny na kult (na przykład kościół katolicki), darowizny na cele użytku publicznego).

nowy pit 36

Podatki za 2013

Składanie deklaracji i informacji odbywa się z użyciem podpisu elektronicznego weryfi kowanego za pomocą ważnego kwalifi kowanego certyfi katu. W ten sposób można składać następujące deklaracje i informacje podatkowe: PIT-40, IFT-3/IFR-3R, IFT-1/IFT-1R, PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R. Rozliczenie blankietu PIT-37 za 2013 dopuszcza podatnikom skorzystanie z szeregu ulg i odliczeń. Możemy między innymi odliczyć od podatku ulgę prorodzinną, ulgę rehabilitacyjną, ulgę internetową oraz wiele innych. Z ulg możemy skorzystać wypełniając stosowne suplementy PIT 2013. Generowanie zeznań PIT z software-em PITy 2014 jest rzeczywiście super łatwe, każdy ma możliwość to zrobić, także ci podatnicy, którzy nigdy tego nie robili.

pit 36l 2014

Załączniki do PIT-36. Istnieje bardzo szeroki katalog suplementów związanych z formularzem PIT-36. Składając deklarację w tej formie może być wymagane dołączenie druku:- PIT/M – wykazując dochody małoletnich dzieci, rozliczanych łącznie z rodzicami, - PIT/B – w przypadku informowania o dochodzie lub stracie z pozarolniczej działalności gospodarczej, - PIT/D – podczas odliczania od dochodu lub podatku kwot wynikających z wydatków mieszkaniowych (w przypadku ulgi odsetkowej należy również dołączyć PIT-2K), - PIT/O – informując o stosowanych ulgach od dochodu lub podatku (np. ulgi na Internet, na dziecko), - PIT/Z – składany przez osoby korzystające z kredytu podatkowego, - PIT/ZG – w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy. Za pomocą Programu PITy 2013 można rozliczyć każdą formę opodatkowania:

 • skala podatkowa
 • karta podatkowa
 • podatek liniowy
 • ryczałt ewidencjonowany
Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy.

Każdy chce otrzymać jak największe zwroty podatków, niestety mało obywateli potrafi ogarnąć się w plątaninie prawa skarbowego, które regulują te zagadnienia, dlatego też powinieneś zainteresować się naszym nieodpłatnym programem Pity 2013, który samodzielnie tworzy każde ulgi podatkowe. PIT-39 jest to zeznanie dotyczące przychodu nabytego ze sprzedaży posiadłości kupionych lub wybudowanych w latach 2009-2014. Podstawą opodatkowania sprzedaży posesji jest dochód, t.j. dochód po odjęciu kosztów uzyskania. Oddzielnie wyznaczyć musisz zarobek a oddzielnie koszty.

2014-04-24 | Admin | | | |

 PITY za 2013/2014 rok

Naczelną zasadą jest taka, że każda e-deklaracja posiadać powinna bezpieczny podpis elektroniczny. Aby ułatwić składanie rocznych zeznań podatkowych Pit 2013 zezwolono na wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną takich jak - PIT 37, PIT 28, PIT 38, PIT 36L, PIT 39, PIT 16, PIT 16A, PIT 19A, PIT 36. Mimo tego, że w formularzu PIT-28 nie można odliczyć ulgi prorodzinnej, a podatnicy nie mogą potrącać kosztów uzyskania przychodu, funkcjonuje szereg udogodnień przemawiający za wyborem ryczałtu ewidencjonowanego. W PIT-28 można odliczyć: ulgę abolicyjną, składki na ubezpieczenia zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, obecnie obowiązujące ulgi i odliczenia innego typu (oprócz ulgi prorodzinnej). Podstawą opodatkowania zbycia majętności jest zarobek, czyli przychód po uwzględnieniu wydatków pozyskania. Osobno ustalić musisz przychód i osobno wydatki.

Używając Kreatora PIT, podatnik nie musi nawet wiedzieć, które druki ma wypełnić, bowiem Kreator sam dobierze prawidłowe dokumenty do wypełnienia. Prowadzący własną działalność gospodarczą ma możliwość potrącić w rocznym druku PIT również opłacone składki ZUS osoby kooperującej. Polacy wypełniają zeznanie roczne PIT-39 jeśli sprzedali nieruchomość zakupioną nie wcześniej niż w 2009 roku, w druku tym wpisują wartość dochodu z tytułu zbycia, kwotę wydatków związanych z nieruchomością i ewentualnie kwotę potrącanej ulgi podatkowej na swoje wydatki mieszkaniowe.

Dzisiaj prezentujemy Państwu nowy program - Program PIT 2013/2014 taxmachine.pl obsługujący formularze PIT rozliczające 2013 rok. Za pomocą mojej aplikacji wypełnią Państwo wszystkie deklaracje podatkowe: PIT-28, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-36, PIT-36L. Tak samo jak w zeszłym rok mój program wyposażony jest w podpowiedzi, które pomagają w trakcie wypełniania zeznania podatkowego za 2013 rok. Należy dodatkowo pamiętać, że PIT-39 wypełnia się również w przypadku sprzedaży: - prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, - udziału w nieruchomościach, - prawa do wieczystego użytkowania gruntów, - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zarówno mieszkaniowego jak i użytkowego. Deklaracje roczne wysyłamy do końca kwietnia po roku podatkowym, jednym z wyjątków jest druk Pit-28, które musimy dostarczyć do ostatniego stycznia.

Programy do pitów

Jeśli w czasie roku osoba przekroczyła dochody z własnej jednostki gospodarczej w kwocie 150.000 euro – za ten rok składa Pit 28, a za rok następny nie może rozliczać się na zasadach ryczałtu od przychodów. Zeznanie PIT-38 a łączne rozliczanie się małżonków. Opisywany formularz służy do indywidualnego rozliczania się podatnika. Mimo zakazu rozliczania dochodów wspólnie z małżonkiem, wypełnienie PIT-38 nie wyklucza możliwości wspólnego złożenia deklaracji podatkowej np. w formularzu PIT-37. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
 • lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym
.

Darmowy program do pitów

Formularz skarbowy PIT-37 składają wszyscy podatnicy, jacy zdobyli wynagrodzenie z tytułu: świadczeń przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, zasiłków przedemerytalnych, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej. Druk PIT-37 szykujemy jeżeli pozyskujemy dochody wyłącznie poprzez płatników podatku dochodowego np. od instytucji w której pracujemy, z zakładu emerytalnego bądź z renty itp. Pit 36 dotyczy Polaków którzy zarobkowali prowadząc własną firmę płacącą podatek na zasadach ogólnych przy użyciu skali podatkowej (18-32%).

Informujemy, że możliwe jest wypełnianie deklaracji skarbowej PIT-37 indywidualnie, istnieje również możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, jak i możemy rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Przystoi też pamiętać, że PIT-39 wypełnia się również w przypadku sprzedaży: - udziału w nieruchomościach, - prawa do wieczystego użytkowania gruntów, - prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zarówno mieszkaniowego jak i użytkowego. Aplikacja PITy 2013 realizuje obliczenia, a klient musi wprowadzić zaledwie istotne pola. Użytkownik nie musi nawet posiadać wiedzy na temat odpowiedniego Urzędu Podatkowego, selekcjonuje go tylko z bazy danych.

Deklaracja PIT 37 - rozliczenie za 2013 rok w 2014 roku. Poprzez PIT-37 rozlicza się najwięcej podatników w Polsce. Jest to formularz przydzielony dla tych, którzy w danym okresie rozliczeniowym za pośrednictwem płatnika uzyskali przychód, opodatkowany według skali podatkowej. W niniejszym tekście przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące PIT-37. Obniżki fiskalne, jakie możemy wykorzystać wypełniając zeznanie PIT-28 jest bardzo wiele, zwłaszcza jeśli chodzi o PIT/O, pomimo że niektóre z nich nie są w ogóle uwzględnione i dopuszczalne w tym formularzu. Ulgę prorodzinną wypełni podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych (Pit-37, Pit 36).

Formularz PIT-28 - zgłoś gotowość używania PIT-28 za 2013 rok do 20 stycznia!. Deklaracja PIT-38 a łączne rozliczanie się małżonków. Opisywany formularz służy do indywidualnego rozliczania się podatnika. Mimo zakazu rozliczania dochodów wspólnie z małżonkiem, wypełnienie PIT-38 nie wyklucza możliwości wspólnego złożenia deklaracji podatkowej np. w formularzu PIT-37. Opisywany program PIT przez internet to przede wszystkim: - prostota - zbudowaliśmy aplikację tak, aby nie sprawiła nikomu problemu, nawet osobom mało biegłym w posługiwaniu się komputerem, - wygoda - z naszą aplikacją masz możliwość wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego- nie trać więc więcej czasu na stanie w kolejkach, - uniwersalność- wspomniany program do PIT obsługuje dowolne dostępne formularze PIT wraz z załącznikami, - bezpieczeństwo- aplikacja sama dokona za Ciebie wszelkich rachunków, a dodatkowo będzie krok po kroku instruować Cię co wpisać w danej rubryce.

Roczne rozliczenie pit

Przychody z jednostki gospodarczej rozliczamy na zeznaniu Pit 36 lub PIT-36l, zależnie od wybranej metody opodatkowania przychodu. Co do zasady, małżonkowie nie mogą się łącznie opodatkować, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy ryczałtowej, lub przepisy art. 30c ustawy (19% podatek płacony przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą albo działy specjalne produkcji rolnej, gdy dochody ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg) lub przepisy ustawy o podatku tonażowym. Zamiarem twórców Programu PITy 2013 było stworzyć bezpłatne narzędzie komputerowe o zoptymalizowanym działaniu, które będzie służyło jak największemu gronu podatników. Dlatego też jest to aplikacja dostępna w sieci, gdyż w ten sposób każdy podatnik może bez przeszkód z niej skorzystać.

Darmowe programy pit

Ponad wymienionych, blankiet PIT-38 rozliczają też osoby, jakie objęły udział w spółkach posiadających osobowość prawną lub wkład w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny (jednak nie pod postacią przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części). Oprogramowanie PitY 2014 przyśpieszy nie tylko rozliczenie z podatku za 2013 rok, ale również zrealizuje za Ciebie wszelkich obliczeń. Prezentowany program do PitY 2014 obsługuje: PIT-39, PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-28 oraz wszystkie wymagane załączniki do deklaracji skarbowej. W przypadku blankietu pit 28 2013 bez względu od ilości dzieci, uzyskanych dochodów oraz innych wyznaczanych warunków nie mamy uprawnienia do zastosowania ulgi na dzieci.

e deklaracje

Wypełniając swój PIT przy użyciu Programu PITy 2013 skorzystasz z ulgi rodzinnej, zwanej prorodzinną albo na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej i na leki, ulgi dla honorowych krwiodawców, a także ulgi internetowej. e-pity to wspaniały sposób na szybką i tanią wysyłkę formularzy PIT do Ministerstwa Finansów poprzez sieć globalną, każdy da radę w ten sposób przesłać deklarację stosując gratisowy program PIT 2014. Na naszej stronie abcpodatkowe.pl znajdują się zeznania PIT-37 wymagane do rozliczenia PIT 2013/2014. Za ich asystą możesz rozliczyć się z podatku za 2013 rok w 2014 roku. Pamiętaj, że PIT-37 musisz oddać do 30 kwietnia 2014 roku. Możesz rozliczyć PIT ręcznie lub skorzystać z bezpłatnego programu do PIT.

kreator ulga rehabilitacyjna

2014-04-23 | Admin | | | |

 PIT 2013

Doliczając zyski małych dzieci – posłać należy PIT-36 łącznie z PIT/M, nawet jeśli standardowo, bez dochodów niepełnoletniego, obliczałoby się deklarację PIT-37. Podatnicy, podlegający w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jeżeli osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nie obowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku lub osiągnęli dochody określone w art. 30b ustawy, jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu przewidzianego dla złożenia zeznania podatkowego, są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkiem podatników, którzy wybrali sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 3a, 4a lub art. 29 ust. 4 ustawy). Deklaracji PIT-36 nie tworzą prowadzący działalność rozliczaną zryczałtowanym podatkiem od przychodów, chyba że mają dwie odmiany firm – jedną objętą opodatkowaniem zgodnie ze skalą podatkową (Pit 36) drugą – ryczałtem (Pit-28). W tym przypadku przesyłają oni dwa formularze skarbowe – dla każdej firmy osobno.

Pit 2013 program darmowy

Płacący ryczałt zdołają odliczać składki na ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne, ulgi i odliczenia, ulgę abolicyjną. Druku PIT-36 nie sporządzają prowadzący działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, chyba że posiadają dwie odmiany jednostek gospodarczych – jedną opodatkowaną zgodnie ze skalą (PIT-36) drugą – ryczałtem (PIT 28). W tym przypadku złożą oni dwa zeznania fiskalne – dla każdej działalności gospodarczej osobno. Aby móc liczyć się na regułach ryczałtu ewidencjonowanego powinno się dokonać zgłoszenia w odpowiednim Urzędzie Fiskalnym. Istnieją następujące terminy zgłoszenia: w przypadku organizowania działalności gospodarczej – w dniu założenia działalności (krańcowym terminem jest dzień dostania początkowego przychodu), do 20 stycznia – w pozostałych przypadkach, do 20 dnia miesiąca następującego po zdobyciu pierwotnego przychodu z tytułu najmu, dzierżawy i umów pokrewnych (do końca roku, jeżeli pierwszy przychód uzyskany zostanie w grudniu).

Ulgi podatkowe to temat bardzo popularny w czasie sezonu składania rozliczeń PIT, czyli w okresie od początku stycznia do końca kwietnia co roku. Każdy chce otrzymać wysoki zwrot nadpłaconego podatku. Samo należyte utworzenie formularza PIT to za mało, należy sporządzić to tak, aby dostać duży zwrot podatku. By tak się stało musisz lub poprosić o pomoc profesjonalistę podatkowego, albo użyć nasz program, za sprawą Kreatora PIT otrzymasz duży zwrot podatku nie przepłacając dużo za usługi podatkowych profesjonalistów. Do rozliczenia się na podstawie formularza PIT-37 zobligowani są wszyscy podatnicy, którzy uzyskują przychody za pomocą innego podatnika i równocześnie nie posiadają własnej działalności gospodarczej. Ponadto z PIT-37 nie mogą skorzystać podatnicy doliczający dochody małoletnich oraz rozliczający straty z lat przeszłych. Inną formą opodatkowania dochodów osób fizycznych może być (po spełnieniu określonych warunków):

 • ryczałt od niektórych rodzajów dochodów (przychodów), np. odsetki od lokat bankowych.
 • 19% podatek od dochodu z tytułu:
  • odpłatnego zbycia nieruchomości i praw,
  • pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód jest ustalany na podstawie prowadzonych ksiąg (wybór sposobu opłacania podatku następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika)
  • niektórych rodzajów kapitałów pieniężnych (przykładowo, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych)

Program rozliczenia pit 2013

Opodatkowanie firmy ryczałtem od przychodów może być korzystne dla podatników wypracowujących sporą marżę, sporządzają oni deklarację Pit 28 zamiast Pit 36l lub Pit 36. Do nadzwyczaj znanych zeznań rocznych PIT należą: PIT 28, PIT-36, PIT 37. Wynajdujesz dobrego programu do rozliczenia PIT za 2013 rok? Znajdziesz u nas aplikacje, za której pomocą rozliczysz PIT 2013/2014 w ciągu nawet 5 minut. Prezentowany program PIT 2014 obsługuje wszystkie deklaracje PIT oraz załączniki. Dzięki temu jesteś w stanie wypełnić każdą deklarację podatkową za pomocą jednego programu!

Program do pitów 2013

Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-39, PIT-38, PIT-19A, PIT-36L, PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-16A wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. W przypadku rozliczania się poprzez zeznanie PIT-39 nie istnieje możliwość łącznego rozliczenia się ze mężem. Każdy z współmałżonków musi dostarczyć odrębną deklarację, w jakiej wykaże dokładny przychód, uzależniony od jej/jego własnego wkładu w zbytą posiadłość. Formularz PIT-37 zawiera także kilka załączników. W przypadku odliczeń od dochodu lub podatku niezbędny jest druczek PIT/O, na cele mieszkaniowe użyjemy formularza PIT/D. W przypadku pierwszego skorzystania z ulgi odsetkowej załączymy druk PIT-2K.

druk pit 28 2013

Polacy wysyłają zeznanie roczne PIT-39 jeżeli sprzedali nieruchomość zakupioną po 2008.12.31, w zeznaniu tym wpisują kwotę zarobku z tytułu dostawy, wartość wydatków dotyczących posiadłości i ewentualnie kwotę odejmowanego odliczenia od dochodu na swoje potrzeby mieszkaniowe. Główna zasadą jest taka, że każda e-deklaracja posiadać powinna bezpieczny podpis elektroniczny. Aby ułatwić składanie rocznych zeznań podatkowych Pit 2014 zezwolono na wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną takich jak - PIT 16, PIT 28, PIT 16A, PIT 36L, PIT 39, PIT 19A, PIT 38, PIT 37, PIT 36. Obniżki przysługujące przy składaniu formularza skarbowego PIT-37 dzielą się na odliczenia od dochodu oraz na odliczenia bezpośrednio od podatku. Do odliczeń od dochodu zaliczamy składki na ZUS i IKZE, zwroty nienależnych świadczeń, ulga na leki, ulga na rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny, ulga na samochód przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej czy ulga na Internet. Odliczenia bezpośrednio od podatku to między innymi składki zdrowotne, ulga na dzieci (prorodzinna) oraz ulga za pracę za granicą (abolicyjna).

program pit 2013 za darmo

Dla druku PIT-36 istotnym terminem jest dzień 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jest to ten sam termin, w którym składamy większość formularzy PIT. Jeżeli chcesz, aby Twoje zeznanie dotarło do Urzędu Skarbowego na czas rozlicz i wypełnij je poprzez nasz program. Rozliczanie kwot w arkuszu oraz wypełnianie odpowiednich rubryk jest naprawdę proste, program sam podpowiada co należy wpisać. Dodatkowo, jeśli zależy Ci na czasie prześlesz druk PIT przez internet wprost do Urzędu Skarbowego. Są dwa sposoby przesłania zeznania do fiskusa – poprzez program lub w trybie online na stronie. Do przychodów spełniających powyższe wymagania zaliczane są m.in.: świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wynagrodzenia ze stosunku służbowego, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, zasiłki, emerytury, przychody z praw autorskich i pokrewnych, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), wynagrodzenia z działalności sportowej, renty, stypendia, wynagrodzenia wynagrodzenia z tytułu pracy nakładczej, wynagrodzenia wypłacane na podstawie kontraktów managerskich, świadczenia z Funduszu Pracy. Pit-36l tworzą osoby, jakie osiągają zarobki z jednostki gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych podatkiem liniowym wynoszącym 19%.

Zagrzewamy do lektury naszego serwisu oraz do pobierania programu. W naszym serwisie znajdziesz również druk i formularz PIT 28. Ogólne oraz szczegółowe podpowiedzi dotyczące PIT 2013 oraz pit 2014 znajdą Państwo w naszych artykułach. Dobry program do PIT to podstawa podczas rozliczania z podatku lub ryczałtu za 2013 rok. Dzięki niemu wypełnianie PIT 2014 zajmie Ci około 5 minut! Możesz zarówno przygotować PIT przez internet. Nie musisz nic pobierać ani instalować. Kliklnij poniżej i wypełnij PIT online!

Wypatrujesz dobrego i gratisowego programu do blankietu PIT-37? Doskonale trafiłeś! Z myślą o polskich podatnikach przygotowaliśmy szybką, intuicyjną i co najważniejsze bezbłędną aplikację do wypełniania PIT-37. Prezentowany program możesz zarówno pobrać na własny komp, jak i uruchomić przez internet (program pit-37 online). Obie wersje funkcjonują w taki sposób. Od Ciebie zależy, z której jest Ci wygodniej skorzystać. Za pomocą niniejszego programu wypełnisz nie tylko PIT-37, ale również inne zeznania podatkowe wraz z załącznikami. Podsumowując za pomocą tego programu do PIT wypełnisz PIT-37, PIT/O, PIT/B, NIP 2, PIT-2K, ZAP 3, PIT-38, PIT-39, PIT/ZG, PIT-36l, PIT-28, PIT-36 i wszystkie inne załączniki do zeznań podatkowych. Jeżeli obywatel w ciągu roku traci uprzywilejowanie do rozliczeń liniowych – gdy zdobędzie w ramach własnej jednostki gospodarczej zarobki z tytułu usług, odpowiadających operacjom, które obywatel albo co najmniej jeden z partnerów działalności działał lub robi w roku podatkowym na rzecz byłego lub dzisiejszego pracodawcy – obywatel za cały rok rozlicza PIT-36, a nie Pit 36l. Z odliczenia kwoty wolnej od podatku nie mogą skorzystać podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie podatku liniowego, karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także osoby opłacające podatek od dochodów o charakterze kapitałowym oraz od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych.

2014-04-22 | Admin | | | |

Program Pity za 2014 rok

Nie trzeba tracić czasu na czekanie w kolejkach w urzędzie skarbowym. Coraz więcej osób przekonuje się do narzędzi elektronicznych, które usprawniają załatwianie spraw urzędowych. Również i wy, możecie zdecydować się wypełnić PIT za pomocą naszego programu lub aplikacji internetowej, a następnie wysłać deklarację podatkową drogą elektroniczną. Druk PIT-39 nie wymaga żadnych dodatkowych załączników oprócz formularza PIT/ZG. Stanowi on informację o wielkości dochodów z zagranicy oraz o uiszczonym podatku w roku podatkowym. W załączniku tym podatnik winien ujawnić zysk z zagranicy a także podatek zapłacony za granicą, które to kalkulowane są w formularzu skarbowym PIT-39. Trzeba pamiętać, że w przypadku dochodów osiąganych na terenie wielu państw, należy złożyć kilka suplementów – oddzielnie dla dowolnego kraju. Korzystanie z ulg podatkowych to świetna sprawa, dlatego kategorycznie należałoby by zainteresować się naszą witryną WWW, znajdziesz na niej wiele fascynujących informacji podatkowych na temat ulg, odliczeń, sporządzania deklaracji PIT, jak też dostaniesz kompletnie nieodpłatnie mistrzowski program do generowania zeznań PIT.

Rozliczając się z pomocą deklaracji PIT-37 pamiętajmy, że wysokość naszego podatku możemy pomniejszyć poprzez odliczenie z tytułu darowizn. Dzięki tej uldze możemy odliczyć do 6% naszego dochodu. Blankiet PIT-28 jest formularzem przeznaczonym dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki. Oprócz z formy rozliczenia za pomocą ryczałtu mogą rozliczać się osoby zdobywające przychody z najmu oraz dzierżawy, jak także podnajmu i poddzierżawy. Polecane programy rozliczeniowe zawierają wszystkie druki PIT oraz niezbędne załączniki. Często posiadają funkcję autokorekty dzięki której ustrzeżemy się błędów i niewypełnionych rubryk. Ich zaletą jest to, że możemy wykorzystywać je (po wcześniejszym pobraniu) bez dostępu do Internetu. Tylko samo wysłanie będzie wymagało skorzystania z sieci.

Skorzystaj z omawianego serwisu i rozlicz deklarację PIT-28 za 2013 rok za pomocą darmowej aplikacji online do rozliczania PIT. Wypełnij PIT online lub pobierz darmowy program! Bazą do opodatkowania sprzedaży majętności jest przychód, czyli dochód po uwzględnieniu kosztów nabycia. Oddzielnie ustalić wypada dochód a osobno wydatki. Jeżeli osoba zapoczątkowuje działalność gospodarczą w biegu roku fiskalnego – powiadomienie o doborze podatku liniowego trzeba przekazać do dnia poprzedzającego dzień zainicjowania tego biznesu, nie później aczkolwiek niż w dniu nabycia początkowego profitu.

Pity 2013 ulgi

Osoba uzyskująca zarobki z tytułu najmu prywatnego tworzy Pit 28, gdy powiadomił do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu pozyskania początkowego zysku z tytułu podnajmu, najmu, poddzierżawy, dzierżawy oraz umów o analogicznym zakresie - w przypadku pierwszego zysku w grudniu, deklarację musimy oddać do końca roku. Za koszty podatkowe uznawane są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. W działalności gospodarczej uwzględnia się również koszty służąace zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Zaliczeniu do kosztów podatkowych podlegają więc różnego rodzaju ogólne wydatki związane z funkcjonowaniem firmy, takie, które jedynie pośrednio związane są z osiąganymi przez podatnika przychodami. Ponad 80% Polaków rozlicza się na zeznaniu

Pit 37 online 2013

Kwestię poboru podatku reguluje rozdział 7 ustawy. Podatek dochodowy od osób fizycznych może być:

 • uiszczany przez podatnika przy rozliczeniu rocznym (np. od alimentów)
 • potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek (np. od dochodów ze stosunku pracy) lub podatku zryczałtowanego (np. od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych)
 • uiszczany w trakcie roku podatkowego bezpośrednio przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (mali i rozpoczynający działalność), przy czym podatnicy mogą wybrać uproszczoną formę opłacania zaliczek, na podstawie danych za poprzedni rok lub lata podatkowe (art. 44 ust. 6b-6i ustawy)
. Blankiet PIT 36 rozliczenie 2013/2014. Formularz PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. W poniższym tekście przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące tej formy rozliczenia podatkowego. Program PITy 2013 zaręcza najwyższe zwroty podatków, ściągnij go za darmo natychmiast i oszczędź sobie rozczarowań, które Cię czekają jeśli skorzystasz z jakiegoś innego oprogramowania.

Podatnicy, którzy nie rozliczają się z pośrednictwem pracodawcy lub pozyskują dochody z wielorakich źródeł, w tym cząstkę bez pośrednictwa pracodawcy, sporządzają Pit 36. Współmałżonkowie sprzedający wspólnie majętność, będącą we wspólności współmałżeńskiej – złożą 2 zeznania PIT-39, każdy ujawni zarobek ze swojego wkładu we własności wspólnej. Ulgę na dzieci nie może uwzględniać podatnik objęty opodatkowaniem w postaci zryczałtowanego podatku (jest to Pit 28), płacący podatek liniowy, rozliczający zeznanie za podatek ze zbycia nieruchomości (tj. Pit 39), rozliczający druk PIT ze sprzedaży akcji lub innych dochodów kapitałowych (czyli Pit 38).

Tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą (w tym pozarolniczą), zawarli umowę najmu, lub korzystają z kredytu podatkowego i uzyskują wynagrodzenie bez pośrednictwa płatnika, czeka rozliczenie i wypełnienie druku PIT-36. Do podatku opłacanego wedle tego druku stosuje się skalę podatkową 18-32%. Formularz PIT-36 dotyczy także tych osób, które prowadzą specjalne działy produkcji rolnej. Próg podatkowy wynosi w tym przypadku 85 528 zł. Na stronie taxmachine.pl możesz utworzyć druk PIT 2013 przez internet. Wystarczy wyłącznie wejść tutaj, wybrać deklarację podatkowe, które chcesz wypełnić i rozliczysz się z podatku. Możesz też skorzystać z systemu e-deklaracje, dzięki czemu skierujesz PIT prosto do Urzędu Fiskalnego. Zbycie rzeczy nieruchomej kupionej lub postawionej w latach 2007 – 2008 deklaruje się w dodatkowej rubryce deklaracji, którą składa się w związku z osiąganymi przychodami, a jeśli podatnik w danym roku innych dochodów nie osiąga – na Pit-36.

Dobry program do PIT to podstawa podczas rozliczania z podatku lub ryczałtu za 2013 rok. Dzięki niemu wypełnianie PIT 2014 zajmie Ci około 5 minut! PIT-36 przeznaczony jest przede wszystkim dla osób prowadzących własną firmę. W 2014 roku tę deklarację zobowiązani są złożyć ci, którzy w roku podatkowym 2013 uzyskiwali jakiekolwiek dochody opodatkowane na zasadzie skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika. Rozliczenie pit jednego z najpopularniejszych formularzy (np. pit 39, pit 38, pit 36, pit 37) dokona się szybko, bezproblemowo i bezpiecznie w programie ze strony taxmachine.pl.

Pity 2013 przez internet

Informatory wypełnianie PIT za 2013 rok. Z myślą o tych, którzy co roku mają problemy z wypełnieniem zeznania skarbowego przygotowaliśmy obszerne instrukcje, dzięki którym bez większych problemów wypełnisz zeznanie podatkowe za 2013 rok. Podanie o zbiorowe opodatkowanie dochodów dostarczyć może jeden z małżonków. Złożenie takiego wniosku rozumie się jako oświadczenie o jego upoważnieniu przez współmałżonka. Jest to o tyle ważne, że przy składaniu takiego oświadczenia obowiązuje rygor odpowiedzialności karnej za nieprawdziwe zeznania. Jednocześnie trzeba położyć nacisk, że wniosek taki złożyć może podatnik, którego współmałżonek zmarł w trakcie uprzedniego roku podatkowego lub po upływie okresu rozliczeniowego, ale przed złożeniem zeznania podatkowego. Blankiet PIT-38 wypełnia się zazwyczaj na podstawie dostarczonych przez maklerów giełdowych deklaracji PIT-8C. Podatnik powinien otrzymać tenże druk do końca lutego 2014 r. Należy jednak pamiętać, aby bacznie zweryfikować zyski i straty w otrzymanym formularzu. W przypadku sprzedaży poza rachunkiem inwestycyjnym, wszelkich obliczeń dokonać musi sam wypełniający. Wyliczenia takie umieścić należy w druku, który dostępny jest poniżej.

Pit 2013 przez internet

Pobierz program, który ułatwi Ci rozliczenia podatkowe - dzięki niemu rozliczysz się łatwo i szybko! Sam dobierze właściwy formularz z odpowiednimi załącznikami i je za Ciebie wypełni - wystarczy, że odpowiesz na kilka pytań. Pracę nad wypełnianiem formularza podatkowego PIT 2013/2014 możesz zapisać i wrócić do niego w dowolnym momencie. Nasz program sam dokona za Was wszelkich obliczeń, pomoże dobrać załączniki, a także będzie służył poradami podczas wypełniania PIT za 2013 rok. Za jego pomocą możecie dokonać każdego możliwego rozliczenia rocznego za rok 2013. Dodatkowo nasz program umożliwia wysłanie deklaracji podatkowej prosto do urzędu skarbowego. Deklarację roczną PIT 38 wypełniają osoby, jakie osiągneli w roku fiskalnym dochody z giełdy, np. dochody kapitałowe, zarobki z funduszy kapitałowych, przychody ze zbycia instrumentów pochodnych.

pit 28 2014

Oprócz aplikacji PIT online oferujemy również standardowy program, który możesz pobrać i zainstalować na własnym komputerze. Za pomocą naszego program tak samo jak w przypadku aplikacji PIT przez Internet masz możliwość wypełnić PIT-36, PIT-40, PIT-39, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-28. Zeznanie PIT-28 jest podzielony na kilka części, tak jak wszystkie formularze. Ktoś kto kiedykolwiek wcześniej wypełniał zeznanie podatkowe, nawet w innej formie nie powinien mieć z tym większych trudności. Dzięki odliczeniom w PIT-37 jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie bez jakiegokolwiek wysiłku.

pit 28a 2013 najem

2014-04-22 | Admin | | | |

Program Pit za 2013/2014 rok

Łączne opodatkowanie poprzez zeznanie PIT-37 polega na opodatkowaniu łącznym od sumy dochodów otrzymanych przez małżonków w danym okresie rozliczeniowym, po odrębnym potrąceniu kwot określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek kalkuluje się na podstawie podwójnej wysokości podatku, który porachowany jest od połowy sumy dochodów współmałżonków. Należy niemniej odnotować, że do sumy tej nie wlicza się dochodów objętych podatkiem zryczałtowanym, jak np. odsetki z bankowych lokat, dywidendy, wygrane w grach liczbowych. W sytuacjach, w których jeden z współmałżonków nie naruszył minimalnego progu powodującego obowiązek zapłaty podatku także używa się ten sposób rachowania podatku oraz należy rozliczyć deklarację PIT-37. Jak już wspomnieliśmy rozliczanie się poprzez PIT-28 oferuje liczną gamę upustów. Nie możemy natomiast rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani też jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Mamy natomiast możliwość przekazania swojego 1% podatku na jakiś cel – mamy tu na myśli organizacje pożytku publicznego. Istnieje także możliwość wysłania swojego zeznania w formie elektronicznej. Wówczas przesyłamy nasze rozliczenie przez internet, również w trybie online. Trzeba pamiętać, że aby móc rozliczać się z Urzędem Skarbowym za pomocą druku PIT-28 należy wcześniej złożyć deklarację. Osoby, które nie zrobią tego do 20 stycznia roku poprzedzającego ostateczną datę rozliczeń nie będą mogły rozliczyć się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego.

Korzystając z wszelkiego rodzaju ulg i odliczeń, przymuszeni jesteśmy dołożyć do druku PIT-37 różne suplementy, gdyż w przypadku braku tychże załączników, zniżki nie zostaną nam naliczone. Podatnicy, którzy prywatnie grają na giełdzie i wypełniają PIT-38 płacą podatek wynoszący 19 proc. Termin składania deklaracji PIT-38 upływa 30 kwietnia 2014 r. Program PITy 2013 przeprowadza obliczenia, a użytkownik musi uzupełnić zaledwie istotne pola. Użytkownik nie musi nawet mieć informacji na temat docelowego Urzędu Podatkowego, wybiera go wyłącznie z listy.

Program Pity 2013 gwarantuje najwyższe zwroty podatków, pobierz go darmowo jeszcze dzisiaj i uchroń siebie przed problemami, które Cię czekają jeżeli skorzystasz z innego software-u. W zeznaniu PIT-37 zamieścić trzeba profity wynikające z praw autorskich i pozostałych praw majątkowych. W tej deklaracji podatkowej wykazuje się dodatkowo świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także wypłaty z umów aktywizacyjnych. Katalog osób rozliczających się poprzez PIT-37 zamykają pracujące osoby tymczasowo aresztowane lub skazane. Polacy tworzą zeznanie Pit-39 jeśli zbyli nieruchomość zakupioną po 2008.12.31, w druku tym wpisują kwotę dochodu z tytułu sprzedaży, kwotę kosztów dotyczących tej nieruchomości i ewentualnie sumę odejmowanej ulgi podatkowej na osobiste potrzeby mieszkaniowe.

Darmowy program do pitów

Zeznanie PIT-39 nie wymaga żadnych dodatkowych załączników oprócz formularza PIT/ZG. Stanowi on informację o wielkości dochodów z zagranicy oraz o uiszczonym podatku w roku podatkowym. W dodatku tym podatnik ma obowiązek pokazać zarobek z zagranicy a także podatek spłacony za granicą, które to szacowane są w formularzu fiskalnym PIT-39. Powinno się pamiętać, że w przypadku dochodów nabywanych na terenie wielu państw, należy złożyć kilka dodatków – oddzielnie dla dowolnego kraju. Deklarację Pit 37 rozliczają osoby, które miały zarobki z tytułu pracy, umów o dzieło, emerytur, innych źródeł, rent, umów zlecenia, dla których to zatrudniający był zobligowany do wpłacania zaliczek na podatek od dochodu. Każdy chce otrzymać jak najwyższe zwroty podatków, niestety niezwykle mało obywateli ma możliwość by zorientować się w gmatwaninie przepisów podatkowych, które regulują te sprawy, w związku z tym warto jest zainteresować się naszym bezpłatnym programem PIT 2013, który samodzielnie generuje każde ulgi skarbowe.

Darmowy program do rozliczania pit

Rozliczenie deklaracji rocznych PIT rocznych to niewymownie skomplikowana i niewdzięczna praca, dlatego powinno się wykorzystać do tej pracy porządne narzędzia, najlepiej super łatwy w obsłudze, darmowy i niezwykle wydajny program do formularzy PIT. Wpłaty na ZUS podlegają potrąceniu od dochodu. Składkami ZUS są składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, rentowe, emerytalne obywatela. Zeznanie PIT-37 za 2013 rok. Podatnicy opisani do góry, aby wypełnić obowiązek podatkowy, zobowiązani są do wypełnienia druku PIT-37. Formularz PIT-37 ten można pobrać poniżej.

druk pit 39 2014

Pit 38 to druk PIT, który tworzą Polacy, jacy otrzymały przychody finansowe, na przykład ze sprzedaży akcji, instrumentów pochodnych, udziałów, obligacji i innych papierów wartościowych. Oprogramowanie PIT 2013 to najlepsza, pewna metoda na wypełnianie formularzy rocznych PIT rocznych. Nie baw się w pobieranie i drukowanie druków PIT. Utwórz PIT przez sieć i wystosuj prosto do Urzędu Podatkowego drogą elektroniczną.

Formularz PIT-37 zawiera także kilka załączników. W przypadku odliczeń od dochodu lub podatku niezbędny jest druczek PIT/O, na cele mieszkaniowe użyjemy formularza PIT/D. W przypadku pierwszego skorzystania z ulgi odsetkowej załączymy druk PIT-2K. Rodzaj formularza PIT jaki należy złożyć jako zeznanie roczne, jest zależny od wybranej formy opodatkowania oraz od rodzaju osiąganych przychodów. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-36. Przedsiębiorcy składają PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), PIT-36 (podatek naliczany na zasadach ogólnych), PIT-36L (podatek liniowy), PIT-16A (karta podatkowa). W przypadku osiągnięcia przychodów o charakterze kapitałowym, należy złożyć PIT-38, a sprzedaż nieruchomości bądź praw majątkowych nabytych po 2008 roku, wymaga wypełnienia formularza PIT-39. Rozliczanie formularza PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym skomplikowanym, o ile korzystamy z bezpłatnego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko odciąży nas w dopasowaniu stosownych druków do sytuacji skarbowej w jakiej się znajdujemy, ale również będzie nas wspomagał w ciągu wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na asystę nie tylko w obliczeniach, ale zarówno na podpowiedzi co wprowadzić w daną rubrykę.

Tworzenie deklaracji rocznych PIT to niezwykle trudna sprawa, chyba że ściągniesz i wgrasz na Twój komputer gratisowy program PIT 2014, jaki sprawi, iż rozliczanie deklaracji rocznych PIT stanie się niesamowicie proste i intuicyjne. W wypadku formularza pit 28 2013 niezależnie od ilości dzieci, uzyskanych dochodów oraz innych wyznaczanych warunków nie mamy prawa do skorzystania z ulgi na dziecko. Spora część programów do deklaracji PIT rocznych nie przydatna do użytkowania, bowiem nie posiadają wszystkich potrzebnych funkcji, wyjątkiem jest nasz darmowy program Pity 2013.

Pit program

Wypełniając zeznanie PIT automatycznie ryzykujesz niezwykle dużo, łatwo jest popełnić tragiczny w wynikach błąd, za który kiedyś przyjdzie Tobie zapłacić, dlatego też nie powinieneś się za to brać bez właściwych narzędzi, porządny software niesłychanie ułatwi sporządzenie deklaracji i zapewni, że będzie ona odpowiednio wyliczona. Zeznanie roczne można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Wybór sposobu rozliczenia się z urzędem skarbowym zależy od preferencji podatnika. Zaletą składania e-deklaracji jest znaczna oszczędność czasu i brak konieczności wychodzenia z domu. Zarówno papierowy jak i elektroniczny formularz podatkowy można wypełnić korzystając z PIT 2013 program. Zeznanie pit 28 mogą przygotować również osoby, które w danym roku podatkowym osiągnęły przychody z podnajmowania, dzierżawienia, najmowania, poddzierżawienia, jednak każda z tych osób, aby zrobić użytek z ryczałtu ewidencjonowanego musi poprzednio złożyć do Urzędu Skarbowego informację, w jakiej okazana będzie chęć wykorzystywania z tej formy opodatkowania.

Wypełnianiem deklaracji rocznych PIT najpowszechniej trudnią się zawodowcy, doradcy podatkowi, księgowi, jednakże nie zawsze jesteś zmuszony by korzystać z niezmiernie drogich usług ekspertów, dysponując niewielką ilością wiedzy podatkowej i najlepszy w skali kraju, darmowy program do zeznań PIT podołasz rozliczyć swoje własne deklaracja samodzielnie, z naszym programem PIT 2013 nie zajmie Panu lub Pani to bardzo dużo czasu. Wśród upustów, jakimi dysponujemy przy rozliczaniu druku PIT-36L jest odliczenie składki ZUS oraz składki IKZE w formie liniowej. Takie samo prawo przysługuje nam w przypadku składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz ulgę abolicyjną. Nie rozliczymy się natomiast poprzez druk PIT-36L ani wspólnie z małżonkiem, ani też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Możemy jednak odpisać 1% podatku na organizacje pożytku publicznego. Wielce najczęściej bazą do sporządzenia Pit-38 jest PIT-8C wysłany przez biuro maklerskie prowadzące inwestycyjny rachunek inwestora.

pit 28 wyslane

2014-04-20 | Admin | | | |

 PITY 2013/2014

Dzisiaj prezentujemy Państwu nowy program - Program PIT 2013/2014 taxmachine.pl obsługujący formularze PIT rozliczające 2013 rok. Za pomocą niniejszej aplikacji wypełnią Państwo wszystkie druki podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-39, PIT-38. Tak samo jak w zeszłym rok przedstawiony program wyposażony jest w podpowiedzi, które pomagają w trakcie wypełniania zeznania podatkowego za 2013 rok. Blankiet PIT-36 za 2013. Powyżej podane osoby, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, muszą skorzystać z formularza PIT-36. Druk ten dostępny jest poniżej. PIT-28 dotyczy prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo, zarówno indywidualnie, jak i w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych. Tę deklarację powinni złożyć także ci, którzy uzyskiwali przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze. Oświadczenie o uzyskiwaniu takich przychodów należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku pierwszego przychodu w grudniu, oświadczenie należy złożyć do końca roku.

Rozliczenie podatkowe za 2013

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy. Każda osoba planująca w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wykorzystanie ulg podatkowych powinna pamiętać, że prawie wszystkie odliczenia są limitowane. Oznacza to, że dochód albo podatek może zostać pomniejszony jedynie do wysokości kwoty określonej w przepisach ustawy o PIT. Sprawdź jakie limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązywały w 2013 r. Jakiego procentu dochodu nie mogą przekroczyć przekazane darowizny, jaki jest roczny limit wydatków na Internet, jaką kwotę możesz odliczyć z tytułu ulgi na dzieci. Dostrzeż jakie zmiany czekają polskich podatników w rozliczeniu 2013/2014. Wypełnij z nami PIT 2014. Opisywany program obsługuje PIT-39, PIT-38, PIT-28, PIT-36L, PIT-36, PIT-37. W 2014 roku zmieniają się zasady stosowania z ulgi internetowej i prorodzinnej. Wskazane jest o tym przeczytać więcej, aby móc w pełni wykorzystać ulgi w 2014 roku.

Zbycie nieruchomości kupionej lub pobudowanej w latach 2007 – 2008 deklaruje się w dodatkowej rubryce deklaracji, którą składa się w związku z osiąganymi przychodami, a jeśli obywatel w danym roku innych zarobków nie osiąga – na PIT 36. Zeznanie PIT 36 rozliczenie 2013/2014. Druk PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. W poniższym tekście przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące tej formy rozliczenia podatkowego. Kwestię poboru podatku reguluje rozdział 7 ustawy. Podatek dochodowy od osób fizycznych może być:

 • potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek (np. od dochodów ze stosunku pracy) lub podatku zryczałtowanego (np. od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych)
 • uiszczany w trakcie roku podatkowego bezpośrednio przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (mali i rozpoczynający działalność), przy czym podatnicy mogą wybrać uproszczoną formę opłacania zaliczek, na podstawie danych za poprzedni rok lub lata podatkowe (art. 44 ust. 6b-6i ustawy)
 • uiszczany przez podatnika przy rozliczeniu rocznym (np. od alimentów)
.

Pity za 2013

Za pomocą naszej aplikacji do PIT możesz rozliczyć się kompleksowo z podatku dochodowego za rok 2013 w 2014 rok. Nasz program zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji online pozwala na rozliczenie każdego zeznania podatkowego wraz z formularzami. Obowiązujące przepisy podatkowe zakładają odliczanie kosztów uzyskania przychodu, przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, w formie ryczałtowej. Oznacza to, że wartości wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają charakter uniwersalny i są stosowane w przypadku wszystkich umów o pracę, niezależnie od wysokości przychodu. Podania i deklaracje Pit ftpa.pl oprócz tradycyjnego składania w okienku podawczym, czy wysyłając pocztą), mogą również być składane, bezpośrednio z naszego programu e pity 2014 za pomocą internetu (serwery Ministerstwa Finansów e-deklaracje.gov.pl).

Formularze pit 2013

Jednym z najlepszych programów do deklaracji rocznych jest nasza aplikacja PITy 2014. Formularz PIT 36 rozliczenie 2013/2014. Formularz PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. W poniższym tekście przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące tej formy rozliczenia podatkowego. Gdy zamierzasz wysłać formularz PIT to weź pod uwagę, że na pewno łatwo zrobisz to z darmowym programem Pity 2013.

Załącznik PIT/O wypełniamy, gdy przysługują nam ulgi z tytułu wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, darowizny na cele krwiodawstwa, darowizny na cele pożytku publicznego, ulgi abolicyjnej, ulgi prorodzinnej, wydatków na cele rehabilitacyjne, użytkowania Internetu, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, darowizny na cele kultu religijnego, dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń. W 2014 za rok 2013 na bazie druku PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy uzyskują dochód za pomocą innego podatnika. Tłumacząc to "na nasze" implikuje to, że z PIT-37 wypełnić muszą się wszyscy, jacy są zatrudnieni w fabrykach lub przedsiębiorstwach oraz zarazem nie prowadzą własnej działalności gospodarczej (jeśli prowadzą organizację wypełniają PIT-36). PIT-37 tak samo jak zeznania PIT-36, PIT-38 i PIT-39 musimy oddać do Urzędu Skarbowego drogą tradycyjną lub elektroniczną (e-deklaracja) do dnia 30 kwietnia 2014 roku. Co roku musisz złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz PIT, program PIT 2013 to mistrzowski sposób na realizację tego skomplikowanego obowiązku, sprawdź bezpłatny program w tej chwili.

Współmałżonkowie odpłatnie zbywający wspólnie majętność, będącą we wspólności współmałżeńskiej – sporządzą dwie deklaracje-39, każdy wykaże przychód ze własnego wkładu we wspólnej własności. W przypadku upustów na formularzu PIT-38 nie rozliczymy żadnego. Rozliczanie razem ze współmałżonkiem także nie jest możliwe w ramach wspólnoty majątkowej. W programie PITy 2013/2014 ftpa.pl do rozliczenia przychodów ujętych w PIT 2014 w terminie 1 styczeń 2014 – 30 kwietnia 2014 wypełnisz ponadto wszystkie druki aktualne od 1 stycznia 2014 bezwarunkowo za darmo: 2K, NIP 7, O, PIT 36L, PIT/B, PIT 38, PIT 28/A, PIT 28, Z, PIT 39, D, PIT 28/B, ZG, PIT 37, PIT 36, ZAP3.

Pod warunkiem posyłasz zeznania jako osoba samotnie wychowująca dzieci UPL 1 nie jest konieczne. Program PITy 2013/2014 rozliczampodatki.pl zasugeruje Ci jaki formularz wybrać (PIT 36, PIT 37 lub inne), następnie podpowie jakich dokumentów będziesz potrzebować, aby dobrze wypełnić deklarację. Mąż i żona zbywający razem mienie nieruchome, objętą wspólnością majątkową współmałżeńską – oddadzą 2 deklaracje-39, każdy pokaże zarobek ze własnego wkładu we współwłasności.

Rozliczenie roczne 2013 online

Pit-37 rozliczają osoby, które osiągają przychody, od jakich zaliczki na podatek od dochodów odlicza pracodawca, na przykład z umowy o pracę, umowę zlecenia, z emerytury lub renty. Sporządzanie druku PIT-28 - instrukcja, poradnik. PIT-28 to jedyne z zeznań podatkowych, które musimy dostarczyć szybciej niż do 30 kwietnia. Rozliczający się z PIT-28 złożyć deklarację podatkową muszą najpóźniej do 31 stycznia 2014 roku. Każda osoba planująca w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wykorzystanie ulg podatkowych powinna pamiętać, że prawie wszystkie odliczenia są limitowane. Oznacza to, że dochód albo podatek może zostać pomniejszony jedynie do wysokości kwoty określonej w przepisach ustawy o PIT. Sprawdź jakie limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązywały w 2013 r. Jakiego procentu dochodu nie mogą przekroczyć przekazane darowizny, jaki jest roczny limit wydatków na Internet, jaką kwotę możesz odliczyć z tytułu ulgi na dzieci.

Rozliczenie podatku 2013

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Osoba ma prawo uwzględnić w formularzu PIT ulgę od dochodu sumy zapłaconej za używanie sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania osoby w wysokości nie większej niż w roku fiskalnym sumy 760 polskich złotych. Terminy w formularzu PIT-28. Deklarację PIT-28 to jedyne zeznanie podatkowe, które składamy najpóźniej do 31 stycznia 2014 roku. Powinniśmy również pamiętać o tym, że do 21 stycznia 2013 roku lub do 20 dnia miesiąca, w którym zaczynamy osiągać dochody objęte ryczałtem powinniśmy do Urzędu Skarbowego złożyć deklarację o chęci skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego.

program do rozliczania pit 2014

Do wysłania deklaracji skarbowej przez internet do Urzędu Podatkowego nie potrzebujesz certyfikowanego podpisu elektronicznego. Przedłożone przez Ciebie w formularzu dane osobiste są dla urzędników świadectwem Twojej tożsamości. Dobry program do PIT to podstawa podczas rozliczania z podatku lub ryczałtu za 2013 rok. Dzięki niemu wypełnianie PIT 2014 zajmie Ci około 5 minut! Zeznanie PIT-38, w odróżnieniu od np. bardzo słynnego formularza PIT-37, może wymagać wyłącznie jednego załącznika pod postacią PIT/ZG. Umieszcza się w nim dane o wysokości dochodów z zagranicy i o uiszczonym podatku w danym roku podatkowym.

pit 36l druk

2014-04-19 | Admin | | | |

Program PITY za 2013 rok

Zeznanie PIT-37 jest przypisany dla mieszkańców wykonujących pracę oraz zleceniobiorców, a także wszystkich innych jednostek, za jakie przedpłaty za podatek zlicza i ściąga płatnik. Podatnicy prowadzący osobistą firmę nie należą więc do podatników, które kalkulują ten formularz PIT 37. Formularz PIT-37 zawiera także kilka załączników. W przypadku odliczeń od dochodu lub podatku niezbędny jest druczek PIT/O, na cele mieszkaniowe użyjemy formularza PIT/D. W przypadku pierwszego skorzystania z ulgi odsetkowej załączymy druk PIT-2K. Przedstawiany zeznanie PIT-28 przydzielony jest dla: osób uzyskujących przychody z tytułu najmu, podnajmu, poddzierżawy, dzierżawy i innych umów tego typu, o ile umowy te nie są powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, osób indywidualnie prowadzących działalność gospodarczą o pozarolniczym charakterze, podatników prowadzących działalność gospodarczą o pozarolniczym charakterze w formie spółki cywilnej lub jawnej.

Darmowy program do rozliczenia pit za 2013

Pit 28 to zeznanie z tytułu zarobków opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym. Bardzo często wraz z głównym formularzem podatkowym trzeba złożyć dodatkowe załączniki, np. korzystanie z ulg wymaga złożenia PIT/O, PIT/D lub PIT-2K. Liczbę załączników oraz ich rodzaj trzeba wskazać we właściwej rubryce znajdującej się w podstawowym formularzu. Pewnie chciałbyś otrzymać duży zwrot podatkowy, ale tak naprawdę nie wiesz jak rozliczać deklarację PIT aby dostać jak najwyższy zwrot podatku dochodowego. Dlatego też mamy za Was idealną propozycję: oprogramowanie PIT 2013 nieodpłatnie sporządzi za Pana lub Panią formularz roczny PIT z maksymalnym zwrotem i wyśle je z pomocą systemu e-deklaracje do Urzędu Skarbowego. W ciągu kilku chwil, nie dłużej. Pobierz z naszej witryny WWW nieodpłatny program natychmiast!

Współmałżonkowie wypełniają Pit-38 bez względu, każdy dla siebie. Nie ma opcji rozliczenia się wspólnie w związku z zarobkami wykazywanymi na Pit-38. Druk PIT-28 służy podatnikom do obliczania się z spożytkowaniem metody tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Przedstawiony tekst przekaże podatnikowi najistotniejszych wiadomości dotyczących tej formy tworzenia deklaracji fiskalnej do Urzędu Fiskalnego. Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 • ochrona środowiska
 • ,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych
 • ,
 • gwarancja poprawności składanej deklaracji
 • ,
 • oszczędność czasu
 • ,
 • szybszy zwrot nadpłaty
 • ,
 • łatwość wypełnienia
 • ,
 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej
 • ,
 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu

Program darmowy pit 2013

Warto skorzystać z naszego programu do PIT, dzięki któremu wypełnianie i rozliczanie jest proste i szybkie. Wypełnij zeznanie poprzez program lub w trybie online, a następnie przez internet wyślij wprost do fiskusa. Jednym kliknięciem, bez wychodzenia z domu! Małżonkowie sprzedający wspólnie własność nieruchomą, będącą we wspólności współmałżeńskiej – złożą 2 deklaracje PIT-39, każdy pokaże zarobek ze osobistego udziału we własności wspólnej. Obowiązujące przepisy podatkowe zakładają odliczanie kosztów uzyskania przychodu, przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, w formie ryczałtowej. Oznacza to, że wartości wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają charakter uniwersalny i są stosowane w przypadku wszystkich umów o pracę, niezależnie od wysokości przychodu.

Programy do pitów 2013

Z ulgi na internet można korzystać wyłącznie rok po roku, przez dwa lata, co oznacza, że jeśli skorzystaliśmy z niej w 2012 roku lub wcześniej nie możemy już tego dokonać. Tylko w przypadku kiedy odliczyliśmy od podatku ulgę internetową w poprzednim roku rozliczeniowym lub chcemy z niej skorzystać po raz pierwszy możemy to uczynić. Wypełnić formularz podatkowy PIT-37 jesteśmy zobligowani, gdy pobieramy wynagrodzenie ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, otrzymujemy świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy lub Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, emeryturę lub rentę, mamy dochód na podstawie praw autorskich. Rozliczanie druku PIT-28 - instrukcja, poradnik. PIT-28 to jedyne z zeznań podatkowych, które musimy dostarczyć szybciej niż do 30 kwietnia. Rozliczający się z PIT-28 złożyć deklarację podatkową muszą najpóźniej do 31 stycznia 2014 roku.

pit 0 2013 druk

Podanie o łączne opodatkowanie dochodów złożyć może jeden z małżonków. Złożenie takiego wniosku rozumie się jako oświadczenie o jego upoważnieniu przez współmałżonka. Jest to o tyle ważne, że przy składaniu takiego oświadczenia obowiązuje rygor odpowiedzialności karnej za nieprawdziwe zeznania. Równocześnie trzeba podkreślić, że wniosek taki złożyć może podatnik, którego współmałżonek zmarł w trakcie uprzedniego roku fiskalnego lub po upływie okresu rozliczeniowego, ale przed złożeniem zeznania podatkowego. PIT-36l prześlą tylko Ci prowadzący jednostkę gospodarczą, którzy najpóźniej do 20 stycznia 2014 r. przekazali do Urzędu Fiskalnego powiadomienie, że chcą zliczać taksę w postaci liniowej. Druk PIT 37 tworzymy gdy uzyskujemy profity wyłącznie od płatników podatku dochodowego np. od organizacji w jakiej pracujemy, z emerytury ewentualnie z organu rentowego itd.

Wytworzyliśmy dla Państwa darmowy program do rachowania druku PIT-37 za rok 2013. Za pomocą tego programu rozliczą Państwo szybko i co najważniejsze - znakomicie nie tylko PIT-37, ale również inne rodzaje zeznań podatkowych (PIT-39, PIT-28, PIT-38, PIT-36). Prezentowana aplikacja do rozliczania pitów obsługuje również wszelkie możliwe załączniki do PIT - na przykład: PIT 0, PIT/ZG, PIT/B. Należyte utworzenie druku PIT-39 zaręcza proponowany przez nas program. Jest dozwolone z niego korzystać po ściągnięciu na dysk peceta lub online. Aplikacja ta pomaga w dokonywaniu obliczeń, uzupełnianiu rubryk a także umożliwia złożenie deklaracji PIT-39 drogą internetową. Sprawdź w tym momencie! Załącznik PIT/O wypełniamy, gdy przysługują nam ulgi z tytułu darowizny na cele kultu religijnego, dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, wydatków na cele rehabilitacyjne, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, darowizny na cele pożytku publicznego, ulgi prorodzinnej, użytkowania Internetu, ulgi abolicyjnej, darowizny na cele krwiodawstwa.

Do wysłania deklaracji skarbowej przez sieć do Urzędu Podatkowego nie potrzebujesz certyfikowanego podpisu elektronicznego. Wpisane przez Ciebie w formularzu dane osobiste są dla urzędników świadectwem Twojej tożsamości. Rozliczając zeznania razem z współmałżonkiem lub jako obywatel samodzielnie wychowujący malucha, będziesz mógł liczyć zobowiązanie podatkowe na Pit-37. Warunkiem jest, by zarazem podatnik, jak i jego współmałżonek byli uprawnieni do rachowania podatku na PIT 37. Korzystając z naszego program do PIT masz możliwość wypełnić każdy rodzaj formularza zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Dowolnie może skonfigurować własną deklarację podatkową. Dodatkowo nasz program przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie zeznania.

Program darmowy pit 2013

Oto powody, dla których warto skorzystać z programu PITy 2013/2014:

 • aplikacja posiada przyjazny Kreator PIT, który tworzy deklaracje i załączniki automatycznie – Kreator jest szczególnie przydatny dla osób wypełniających zeznania PIT raz w roku, dla siebie czy członków rodziny,
 • program posiada także tryb polecany profesjonalistom – umożliwia rozliczanie zeznań PIT na aktywnych formularzach, dając pełną kontrolę nad zeznaniem i pozwalając na szybsze przygotowanie zeznania podatkowego,
 • aplikacja pozwala wysyłać e-deklaracje przez Internet i dostarcza je bezpośrednio do Urzędu Skarbowego – dzięki temu dane użytkownika są bezpieczne i nikt niepowołany nie ma do nich wglądu,
 • program posiada bogatą dokumentację kontekstową, szczególnie przydatną w przypadku rozliczania bardziej skomplikowanych zeznań podatkowych,
 • aplikacja zapewnia bezpieczeństwo danych – nikt nie ma dostępu do Państwa danych finansowych, dane nie są sprzedawane ani udostępniane żadnym osobom trzecim,
 • program umożliwia wprowadzenie dowolnej liczby podatników, co jest szczególnie przydatne przy użyciu zarobkowym, np. w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych i innych podmiotach rozliczających zeznania PIT dla wielu osób,
Wysłanie deklaracji i informacji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia dokumentu do urzędu skarbowego. To wygodna, a przede wszystkim tania metoda nie tylko dla podatników ale i dla płatników, zwłaszcza zatrudniających dużą liczbę pracowników. PIT-37 to zeznanie podatkowe, które składa najliczniejsza rzesza podatników. PIT-37 dotyczy bowiem tych, którzy rozliczają się za pośrednictwem płatników, a są nimi przeważnie pracodawcy lub zleceniodawcy. Przychody rozliczane na PIT-37 opodatkowane są na ogólnych zasadach skali podatkowej (18-32%).

Pit-36 należy złożyć prowadząc najem, poddzierżawę, dzierżawę, podnajem albo zawierając podobną umowę o analogicznym zakresie, opodatkowane wg. skali podatkowej 18%-32% (zatem nie wskazały objęcia opodatkowaniem ryczałtem od przychodów lub liniowo w zakresie tych umów). Formularz PIT-36L rozliczają przedsiębiorcy, którzy złożyli oświadczenie o rozliczeniu w formie liniowej oraz rozpoczęli działalność gospodarczą w trakcie roku powiadamiając Urząd Skarbowy poprzez oświadczenie w formie druku CEiDG-1. Rozliczanie i wypełnianie formularza PIT-36L odpada dla tych podatników, którzy uzyskali przychód z tytułu usługi na rzecz pracodawcy (tak byłego jak i obecnego). Składki ZUS podlegają odliczeniu od dochodu. Składkami ZUS są wpłaty na ubezpieczenie wypadkowe, rentowe, emerytalne, chorobowe podatnika.

pit 36 program pit 2013

2014-04-18 | Admin | | | |

 PITy za 2013

Zapraszamy do skorzystania z naszego programu do PIT. Rozlicz i wypełnij PIT bezpiecznie i szybko, bez wychodzenia z domu. Nie obawiaj się wypełniać deklaracji przez internet – to proste. W program wbudowaliśmy każdy dostępny formularz PIT, razem z załącznikami. Nie musisz chodzić do Urzędu Skarbowego, nie musisz wychodzić z domu. Wszystko masz teraz pod ręką a wypełnione zeznanie prześlesz przez internet. Możesz wypełnić je przez program lub w trybie online. Nie czekaj, rozlicz i wypełnij zeznanie już teraz! Zeznanie PIT-38 a działalność ekonomiczna. Formularz PIT-38 wypełniają zaledwie ci, którzy zysk z instrumentów finansowych osiągnęli indywidualnie. W formularzu tym nie umieszcza się profitów zdobytych w ramach prowadzonej działalności ekonomicznej. Ustawa przewiduje następujące sposoby obliczania podatku:

 • w formie ryczałtu od dochodów (przychodów), określonych w art. 29, 30 i 30a ustawy, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł,
 • według skali podatkowej(w 2013 r. obowiązuje taka sama skala jak w latach 2009-2012) - art. 27 ust. 1 ustawy,
 • 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30b ustawy,
 • dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30c ustawy,
 • 19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika
 • 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) ustawy nabytych po 31 grudnia 2006 r.

Odliczenie prorodzinne należy się podatnikom, jacy mają na wychowaniu małoletnie dzieci, na każdego potomka możesz zmniejszyć podatek o nie więcej niż 1112,04 polskich złotych. Generowanie deklaracji rocznych to niezwykle trudna i niewdzięczna praca, dlatego powinno się zastosować do tej pracy najlepsze narzędzia, najlepiej bardzo łatwy w obsłudze, nieodpłatny i wydajny program do deklaracji rocznych PIT. Rozliczaniem zeznań rocznych często zajmują się zawodowcy, doradcy podatkowi, księgowi, aczkolwiek nie zawsze jesteś zobligowany do korzystania z niesłychanie drogich usług znawców, dysponując minimalną wiedzą o podatkach i niezrównany w skali Polski, darmowy program do rozliczania zeznań PIT dasz radę utworzyć swoje własne formularz samodzielnie, z naszym softwareem Pity 2013 nie zajmie Pani lub Panu to dużo czasu.

Z mojej witryny WWW epodatki.eu możesz dodatkowo pobrać w pełni gratisowy program do wypełniania PIT za 2013 rok! Za pomocą prezentowanego programu wypełnisz PIT-36L, PIT-28, PIT-37, PIT-39, PIT-38, PIT-36, a także wszelkie suplementy dołączane do zeznań skarbowych. W przypadku gdy zostaną dostarczone błędne dane, system informatyczny takie podanie odtrąca. Zeznanie PIT-37 - formularz, druk - rozliczenie 2012/2013. Poniżej zamieszczamy aktualny zeznanie PIT-37: (można również pobrać druk PIT-37 w formacie .pdf - tutaj).

Odliczenia pit 2013

Ogromną zaletą programu PITY 2013/2014 jest możliwość rozliczenia się przez internet online. Program łączy się z systemem e-deklaracje (oficjalny system Ministerstwa Finansów) i umożliwia złożenie PIT przez Internet. Po prawidłowym dostarczeniu e-deklaracji dostajemy dokument UPO, który należy zapisać na dysku (jest to oficjalne potwierdzenie wysłania formularza, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Dobry program do PIT to podstawa podczas rozliczania z podatku lub ryczałtu za 2013 rok. Dzięki niemu wypełnianie PIT 2014 zajmie Ci około 5 minut! Do rozliczenia się na podstawie blankietu PIT-37 zobligowani są wszyscy podatnicy, którzy uzyskują przychody za pomocą innego podatnika i zarazem nie posiadają własnej działalności gospodarczej. Prócz tego z PIT-37 nie mogą skorzystać podatnicy doliczający dochody małoletnich oraz rozliczający straty z lat przeszłych.

Rozliczenie 2013

Za pomocą Programu PITy 2013 można rozliczyć każdą formę opodatkowania:

 • ryczałt ewidencjonowany
 • skala podatkowa
 • karta podatkowa
 • podatek liniowy
Blankiet PIT-37 jest najpopularniejszym w naszym kraju. Więcej niż co drugi podatnik wypełnia zeznanie podatkowe oparte właśnie na PIT-37. Na opisywanej stronie internetowej znajdziesz formularz PIT-37, a także druki innych zeznań skarbowych: PIT-36L, PIT-36, PIT-39, PIT-28, PIT-38. Ulga na dziecko przysługuje podatnikom, którzy mają na wychowaniu niepełnoletnie dzieci, na każde dziecko będziesz w stanie zmniejszyć podatek o nie więcej niż 1112,04 polskich złotych.

thumbs

Możesz dodatkowo przygotować PIT przez internet. Nie musisz nic pobierać ani instalować. Kliklnij poniżej i wypełnij PIT online! Aby rozliczyć Pity 2013 z programem nie musisz znać się na podatkach, wystarczy że wejdziesz na rozliczampodatki.pl. Płacący podatek zryczałtowany zdołają odliczać ulgę abolicyjną, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ZUS, ulgi i odliczenia.

Sprzedaż posiadłości nie powoduje potrzeby zapłaty zaliczki na podatek w czasie roku skarbowego. Taksę wpłaca się do 30 kwietnia 2013 r. Do tej chwili należy dodatkowo wysłać zeznanie PIT 39. Możesz zarówno utworzyć PIT przez internet. Nie musisz nic pobierać ani instalować. Kliklnij poniżej i wypełnij PIT online! Mój program do PIT za 2013 rok zdecydowanie upowszechnia rozliczenie się z podatku za miniony rok. Dla osób, które są tymczasem zielone w tematyce fiskalnej skonstruowaliśmy informatory do wypełnianie PITów.

Gdy obywatel tworzy się z tytułu stosunku pracy albo z emerytury albo renty i nie wykorzystuje ulg fiskalnych albo łącznego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca brzdąca, ma możliwość wnioskować o przygotowywanie go przez płatnika. Jeśli dostajesz przychody z własnej jednostki gospodarczej i wybrałeś opodatkowanie według skali podatkowej, czyli podług zasadach ogólnych, to składasz zeznanie PIT-36, wykazujesz tam zarobki, koszty i zarobek z działalności, wartości należnych i zapłaconych zaliczek na podatek od dochodu w trakcie roku, wartości uregulowanych składek ZUS. Zapraszamy do skorzystania z naszego programu do PIT. Rozlicz i wypełnij PIT bezpiecznie i szybko, bez wychodzenia z domu. Nie obawiaj się wypełniać deklaracji przez internet – to proste. W program wbudowaliśmy każdy dostępny formularz PIT, razem z załącznikami. Nie musisz chodzić do Urzędu Skarbowego, nie musisz wychodzić z domu. Wszystko masz teraz pod ręką a wypełnione zeznanie prześlesz przez internet. Możesz wypełnić je przez program lub w trybie online. Nie czekaj, rozlicz i wypełnij zeznanie już teraz!

Rozliczenie podatkowe 2013

Po przesłaniu zeznania podatkowego PIT przez Sieć należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), ponieważ jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia pit-u w urzędzie skarbowym. Zwykle można go wydrukować już po kilku minutach od wysłania deklaracji podatkowej PIT. Jest to ważny dokument, który odpowiada pieczątce podbijanej na tradycyjnym wydruku i jest potwierdzeniem, że dokonaliśmy obowiązkowego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Pit-38 to druk, który rozliczają osoby, jakie osiągnęły przychody kapitałowe, np. ze zbycia udziałów, instrumentów pochodnych, obligacji, akcji i innych papierów wartościowych. Podatnicy, podlegający w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jeżeli osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nie obowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku lub osiągnęli dochody określone w art. 30b ustawy, jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu przewidzianego dla złożenia zeznania podatkowego, są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkiem podatników, którzy wybrali sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 3a, 4a lub art. 29 ust. 4 ustawy).

Obywatele ochoczo wykorzystują ulgi podatkowe, albowiem wszystkim przydadzą się dodatkowe środki pieniężne, podstawowym dylematem z reguły bywa nieznajomość paragrafów podatkowych, które są nad wyraz skomplikowane, dlatego powinieneś zastosować aplikację do rozliczania druków PIT, która odejmuje ulgi samodzielnie, nie ma potrzeby byś się znał na aktach fiskalnych by zdobyć wartościowe zwroty podatków. Podatnicy, na których ciąży obowiązek złożenia zeznania, są obowiązani w terminie określonym dla złożenia zeznania podatkowego wpłacić należny podatek lub różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników. Mąż i żona wysyłają Pit 38 bez względu, każdy za siebie. Nie ma opcji wspólnego rozliczenia w związku z profitami wykazywanymi na Pit-38.

pit d 2014 program

Kategoria: Pit 2013 | Tagi: jaki pit za 2013, pity 2013, rozliczenie roczne za 2013, pit 2013 | Brak komentarzy
2014-04-18 | Admin | | | |

Program Pit 2013 rok

Za pomocą tego programu PIT 2014 każdy polski podatnik wypełni kompleksowo zeznanie podatkowe. Nie potrzebujesz kilku programów do różnych druków. Dziś wystarczy Program PITY 2013 ze strony taxmachine.pl. Jakie PITY obsługuje program? - załączniki PIT., - PIT-36, - PIT-37, - PIT-28, - PIT-39, - PIT-38, - PIT-36L Wykonanie formularza PIT dla zysków zarobionych poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej nie jest łatwą sprawą, dlatego też należałoby w takowym przypadku zamówić rozliczenie formularza PIT u profesjonalisty, na przykład u księgowego. W programie PITy 2014/2014 taxmachine.pl do rozliczenia przychodów ujętych w PIT 2013 w terminie 1 styczeń 2014 – 30 kwietnia 2014 wypełnisz ponadto dowolne formularze obowiązkowe od 1 stycznia 2014 pod każdym względem za darmo: PIT 28/A, PIT 28/B, Z, PIT 39, PIT/B, ZAP3, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, O, NIP 7, D, PIT 36, ZG, PIT 28, 2K.

Program rozliczeniowy pit 2013

Deklaracje PIT - programem prędzej! Za pomocą omawianego programu do PIT za 2013 rok możesz rozliczyć zdecydowanie szybciej druki PIT za 2013 rok. Za pomocą prezentowanego programu bez problemu rozliczysz: PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-36, PIT-37, PIT-28. Mój program PIT obsługuje również wszelkie apendyksy PIT jakie mogą okazać się pomocne przy szacowaniu z PIT 2013/2014. Program jest uniwersalny - za pomocą pojedynczego programu do PIT możecie rozliczyć jakąkolwiek deklarację podatkową niezależnie od sposobu, w jaki uzyskaliście przychody. Objęcie podatkiem liniowym dotyczy wszystkich profitów nabytych i objętych opodatkowaniem w granicach firmy. Nie da się wskutek tego dostać z własnej firmy zarobków opodatkowanych podatkiem liniowym 19% oraz być partnerem spółki osób fizycznych opodatkowanej na zasadzie skali podatkowej.

Ogromną zaletą programu PITY 2013/2014 jest możliwość rozliczenia się przez internet online. Program łączy się z systemem e-deklaracje (oficjalny system Ministerstwa Finansów) i umożliwia złożenie PIT przez Internet. Po prawidłowym dostarczeniu e-deklaracji dostajemy dokument UPO, który należy zapisać na dysku (jest to oficjalne potwierdzenie wysłania formularza, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Najważniejszą rzeczą, o której powinieneś pomyśleć zanim zabierzesz się za rozliczanie rocznej deklaracji PIT, jest należyte narzędzie, które nie tylko zapewni Tobie, że deklaracja będzie sporządzona prawidłowo, ale również zaręczy maksymalny dostępny zwrot podatku dochodowego. Zapewni Panu lub Pani to tylko nasz program, który jako unikalny na rynku zawiera Kreatora PIT, który gwarantuje maksymalny możliwy zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Pit 36 należy posłać podając należny zryczałtowana danina od zysku, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT (zarobki obcokrajowców, kapitały pieniężne, pozostałe źródła), ale tylko kiedy danina ta nie została potrącona przez płatnika.

Program do pit 37 2013

Przygotowaliśmy dla Państwa darmowy program PIT na rozliczenie 2013/2014. Za jego pomocą mogą Państwo łatwo i przyjemnie wypełnić deklarację podatkową opartą o PIT-36L, PIT-28, PIT-39, PIT-36, PIT-37, PIT-38. Nasza aplikacja zaproponuje również dodanie załączników PIT jak w naszej sytuacji okażą się wymagane w celu skorzystania z ulgi podatkowej. Najnowsze statystyki pokazują, że wciąż my - Polacy mamy kłopot z samodzielnym rozliczeniem się z podatku. Mrowie osób korzysta w takiej sytuacji z pomocy znajomych lub księgowej. Zaledwie 40% społeczeństwa we własnym zakresie wypełnia deklaracja skarbowego. Jest to oznaka dezinformacji i próżniactwa w polskim społeczeństwie. Przygotowanie formularza PIT-37 zajmuje bowiem maksymalnie 10-15 minut. Poprawny program do PIT-37 może się przyczynić do tego, że ten czas uda się jeszcze bardziej zredukować. Zmiany w PIT 2014 najbardziej dotykają rodziców jednego dziecka. Związane jest to z strategią prorodzinną państwa i usilnym dopingowaniem, do posiadania jak największej ilości dzieci. Małżonkowie wychowujący jedno dziecko, których dochód przewyższy 112 000 zł w skali roku utracą możność użycia ulgi na dziecko. Tym samym limitem dochodów objęci są rodzice samotnie wychowujący dziecko. W przypadku pozostawania w związku niemałżeńskim pułap, powyżej którego ulga wygasa, wynosi 56 000 zł.

Program do rozliczenie pit 2013

PIT-36L to formularz składany przez podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie. Jak odliczyć ulgę na internet od podatku? Aby dokonać odliczeń podatkowych za ulgę internetową należy wypełnić wniosek PIT/O, który jest załącznikiem do PIT-36 i PIT-37. Nasz program do PIT jest istnym wybawieniem dla rozliczających się na PIT-37. Za jego pomocą macie możliwość wypełnić PIT-37 w ciągu dosłownie 5 minut.

formularz pit 36 2014 rok

Przed sporządzeniem e-deklaracji należy przygotować się na podanie dodatkowych danych identyfikacyjnych: numer PESEL – jeśli podatnik ten numer posiada, pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w zeznaniu podatkowym bądź rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składany jest dokument w formie elektronicznej. Za pomocą naszego programu do PIT za 2013 rok możesz wypełnić zdecydowanie szybciej druki PIT za 2013 rok. Za pomocą tego programu bez problemu rozliczysz: PIT-28, PIT-38, PIT-36L, PIT-36, PIT-39, PIT-37. Prezentowany program PIT obsługuje również wszelkie załączniki PIT jakie mogą okazać się pomocne przy rozliczaniu z PIT 2013/2014. Poszukujesz dobrego i bezpłatnego programu do deklaracji PIT-37? Doskonale trafiłeś! Z myślą o polskich podatnikach przygotowaliśmy szybką, intuicyjną i co najważniejsze bezbłędną aplikację do wypełniania PIT-37. Ten program możesz zarówno pobrać na własny komputer, jak i uruchomić przez internet (program pit-37 online). Obie wersje działają w taki sposób. Od Ciebie zależy, z której jest Ci wygodniej skorzystać. Za pomocą omawianego programu wypełnisz nie tylko PIT-37, ale również inne zeznania podatkowe wraz z załącznikami. Podsumowując za pomocą naszego programu do PIT wypełnisz PIT-2K, PIT-36l, PIT/ZG, NIP 2, PIT/O, PIT-28, PIT-37, PIT-38, PIT-36, ZAP 3, PIT-39, PIT/B i wszystkie inne załączniki do zeznań podatkowych.

thumbs

Druk Pit 36 sporządzają Polacy, którzy za rok 2013 otrzymywali dowolne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (18-32%) bez pośrednictwa płatnika. Wysyłanie Pitów poprzez globalną sieć Internet wydaje się być niesamowicie trudną rzeczą, ale tak naprawdę to nic ciężkiego. Ulga na dzieci przysługuje obywatelom, jacy posiadają na utrzymaniu niepełnoletnie dzieci, na każdego potomka będziesz w stanie odjąć od podatku maksymalnie 1112,04 PLN.

Ryczałtowcy od przychodów ewidencjonowanych nie odliczają kosztów zdobycia dochodów. Nasz program do PIT jest istnym wybawieniem dla rozliczających się na PIT-37. Za jego pomocą macie możliwość wypełnić PIT-37 w ciągu dosłownie 5 minut. Suplementy PIT-37 - kalkulowanie PIT 37 2013/2014. Tworząc zeznania skarbowe, regularnie zapominamy, że winnyśmy do niego doczepić się właściwe apendyksy. Przyjrzyjmy się kto i w jakiej sytuacji winien dodać aneksy do deklaracji PIT-37?.

Wypełnić formularz fiskalny PIT-37 jesteśmy zobligowani, gdy pobieramy wynagrodzenie ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, emeryturę lub rentę, mamy dochód na podstawie praw autorskich, otrzymujemy świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy lub Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany w PIT 2014 najmocniej dotykają rodziców jednego dziecka. Powiązane jest to z taktyką prorodzinną państwa i intensywnym dopingowaniem, do posiadania jak największej ilości dzieci. Małżonkowie wychowujący jedno dziecko, których dochód przekroczy 112 000 zł w skali roku utracą możliwość wykorzystania ulgi na dziecko. Tym samym limitem dochodów objęci są rodzice samotnie wychowujący dziecko. W przypadku pozostawania w związku niemałżeńskim pułap, powyżej którego ulga wygasa, wynosi 56 000 zł. Sporządzenie PIT 2013 przez sieć. Jesteśmy w trakcie przygotowywania dla Państwa aplikacji online do wypełniania PIT. Za pomocą prezentowanego programu internetowego wypełnią Państwo: PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-36, PIT-37 w 2014 roku rozliczając się za 2013 rok. Nasza aplikacja PIT online ulży Ci nie tylko w obliczeniach, ale zarazem przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2013 rok. Nie czekaj dłużej! Już dziś możesz mieć rozliczenie roczne 2013 za sobą. Wypełnij PIT przez internet lub pobierz darmowy program PIT.

2014-04-16 | Admin | | | |

Program Pit 2013

W zeznaniu za rok 2013 zmieniły się częściowo zasady rozliczania upustów podatkowych - warto się więcej dowiedzieć o tym, jak skorzystać z ulgi prorodzinnej oraz ulgi internetowej. Deklaracji PIT-39 nie obliczają podatnicy, którzy wyprzedają majętności przyporządkowane do majątku ich jednostki gospodarczej. Podatnicy ryczałtu ewidencjonowanego nie ujmują ulgi na dzieci. Inne obowiązujące w tej chwili odliczenia mogą odejmować od obliczonej wartości podatku.

Program do PIT pomoże Ci poprawnie i szybko rozliczyć formularz PIT-28. Wypełnianie i rozliczanie PIT nigdy jeszcze nie było tak proste! Program sam, za Ciebie podliczy wszelkie niezbędne sumy i kwoty. Nie czekaj, pobierz nasz program do PIT już dzisiaj, wypełnij i rozlicz oświadczenie podatkowe a następnie prześlij przez internet. Możesz także wypełnić formularz PIT-28 online, bez instalowania programu. Sposób rozliczania przychodów uzyskanych za granicą kraju zależy od kraju, w którym pracowaliśmy, nasz program PITy 2014 posiada bazę danych, dzięki jakiej sam potrafi wybrać właściwą metodę rozliczania zysku zagranicznego, nie musisz wiedzieć jaki sposób unikania dwukrotnego opodatkowania obowiązuje dla określonego kraju. Pomimo tego, iż w deklaracji PIT-28 nie da się odliczyć ulgi na dzieci, a podatnicy nie mogą odliczać wydatków otrzymania zarobku, istnieje co niemiara udogodnień przekonywających za wyborem ryczałtu ewidencjonowanego. W Pit-28 można potrącić: ulgę abolicyjną, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, ulgę na szkolenie pracowników i inne obecnie obowiązujące obniżki i potrącenia wielorakiego typu (oprócz ulgi na dziecko).

Na naszej stronie pobierzecie bezpłatny i wypróbowany program PITY 2014. Za jego pomocą poprawnie rozliczycie się z należności podatkowej na wszystkich istotnych drukach, tj.: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Doliczając przychody małego potomka (jeżeli nie jest zmuszone tworzyć deklarację PIT samemu, na oddzielnej od rodziców deklaracji PIT), należy zamiast zwykłego PIT 37 wypełnić PIT-36. Formularz PIT-37 jest najbardziej powszechną deklaracją podatkową, składaną przez większość podatników. Zobacz, w jaki sposób się go rozlicza, oraz jakich ulg możesz skorzystać, rozliczając się z jego wykorzystaniem.

Program do rozliczenia podatkowego

Odbiorca programu księgowego Pity 2014 ma opcję równoległego otwierania wielu okien aplikacji oraz jednoczesnej pracy w wielu modułach programu. Jeśli jesteś płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i skorzystasz z tego rozwiązania przesyłając deklaracje i informacje – możesz liczyć na istotną oszczędność czasu i pieniędzy, które spożytkujesz w inny efektywny sposób dla swojej fi rmy. Bo e-Deklaracje to nie tylko uniknięcie przygotowywania papierowych formularzy, ich kopertowania i wysyłania do właściwych naczelników urzędów skarbowych, ale także weryfikacja kompletności dokumentów i sprawdzanie poprawności składanych danych w szerokim zakresie. Podania i deklaracje Pit taxmachine.pl oprócz tradycyjnego składania w okienku podawczym, czy wysyłając pocztą), mogą również być składane, bezpośrednio z naszego programu e pity 2014 za pomocą internetu (serwery Ministerstwa Finansów e-deklaracje.gov.pl).

Na Pit 28 nie można złożyć deklaracji wespół z współmałżonkiem lub jako obywatel samotnie wychowujący potomka. Z naszej strony internetowej możesz również pobrać w pełni bezpłatny program do wypełniania PIT za 2013 rok! Za pomocą mojego programu wypełnisz PIT-36L, PIT-36, PIT-38, PIT-28, PIT-39, PIT-37, a także wszelkie dodatki dołączane do zeznań fiskalnych. Program PITy 2013 gwarantuje najwyższe zwroty podatków, pobierz go gratis jeszcze dzisiaj i uchroń siebie przed rozczarowaniami, które na Ciebie czekają jeśli skorzystasz z innego programu.

Pit-36 należy dostarczyć posiadając źródła przychodów z innych źródeł, opodatkowanych na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej, od jakich ani płatnik, ani podatnik w czasie roku fiskalnego nie miał obowiązku przelewania wpłat. PIT poprzez sieć globalną to doskonały sposób na dostarczanie zeznań PIT rocznych do urzędów skarbowych, nasze oprogramowanie wysyła e-Deklaracje w pełni samodzielnie, gwarantujemy na 100%, że jest to nadzwyczaj łatwe i całkiem bezpłatne. Deklarację skarbową opartą o deklarację PIT-39 powinno się złożyć w Urzędzie Skarbowym najpóźniej do 30 kwietnia 2014 roku. Zeznanie fiskalne mamy prawo złożyć osobiście, pocztą, a także od niedawna również drogą elektronicznę. Możliwe od 2008 roku jest składanie blankietów podatkowych przez net. Taką możliwość również daje opisywany bezpłatny program do PIT.

Dlaczego wybrać właśnie omawiany program do rozliczeń rocznych? - nie zrobisz błędu w obliczeniach - mój program wykona je za Ciebie!, - wszystkie Twoje dane podawane przy rozliczaniu się z podatku są zaszyfrowane i przechowywane na bezpiecznych serwerach (tylko Ty masz do nich dostęp), - omawiany program udostępniony jest całkowicie bezpłatnie, - przedstawiana aplikacja do wypełniania PIT została przygotowana przez kompetentnych księgowych i informatyków, co sprawia, że możesz być pewny, że w Twoje zeznanie podatkowe nie wkradnie się nawet najmniejszy błąd, - możesz pobrać bezpłatny program, jak również wypełnić PIT przez internet. Za pomocą naszej aplikacji PITY 2014 macie możliwość uzupełnić formularze podatkowe za 2013 rok - PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Nasza aplikacja umożliwia również rozliczenie załączników PIT. Pit-36 rozliczyć należy prowadząc najem, poddzierżawę, dzierżawę, podnajem lub podpisując podobną umowę o analogicznym kształcie, opodatkowane wg. skali podatkowej (zatem nie wytypowały opodatkowania ryczałtem lub liniowo w zakresie tych umów).

Formularz PIT-28 jest przypisany dla wszystkich osób, które w danym roku podatkowym uzyskały przychód z dzierżawy, najmu, poddzierżawy, podnajmu, a także dla przedsiębiorców prowadzących własną i indywidualną, pozarolniczą działalność gospodarczą odrębnie, bądź w postaci spółki. Sposób obliczania zysków z zagranicy zależy od kraju, w którym pracowaliśmy, nasza aplikacja Pity 2014 ma wbudowaną bazę danych, dzięki której sam potrafi wybrać właściwą metodę rozliczania przychodu zagranicznego, nie musisz wiedzieć jaka metoda zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu obowiązuje dla danego kraju. Co do zasady PIT jest opłacany według progresywnej skali podatkowej, tj. przy zastosowaniu stawek podatku w wysokości 18% i 32%.

Rzeczpospolita program pit

Na formularzu PIT-36 przysługuje nam ulga prorodzinna, związana z wychowaniem dzieci. Odliczymy także upust na wydatki mieszkaniowe. Wreszcie przysługuje nam ulga internetowa. Blankiet PIT-37 - formularz, druk - rozliczenie 2012/2013. Poniżej zamieszczamy aktualny formularz PIT-37: (można również pobrać formularz PIT-37 w formacie .pdf - tutaj). Wypełnienie PIT-37 naszym programem zajmuje zazwyczaj nie więcej niż 5 minut.

Program do rozliczania pita

W jakim celu skorzystać z niniejszego programu do PIT? - omawiany program był testowany przez doświadczonych księgowych, dzięki czemu korzystanie z niego jest w pełni bezpieczne, - udostępniamy zarówno program do pobrania, jak i aplikację PIT-37 online, - w pełni gratisowy program do PIT, - prezentowana aplikacja dokonuje za Ciebie wszelkich wymaganych obliczeń - brak okazji na pomyłkę, - Twoje wszystkie dane są bezpiecznie przechowywane i nikt nie ma do nich wglądu oprócz Ciebie. Pit 38 to deklaracja, którą wypełniają obywatele, którzy osiągnęły dochody finansowe, np. ze zbycia udziałów, instrumentów pochodnych, obligacji, akcji i innych papierów wartościowych. Druk PIT-38 jest właściwie dokumentem wykazującym dochody i straty poniesione na giełdzie. Na podstawie tychże dokonujemy obliczenia należnego podatku. Wypełnianie formularza PIT-38 jest konieczne w przypadku, gdy odpłatnie zbyliśmy papiery wartościowe (akcje, obligacje), pożyczone papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe oraz udziały w przedsiębiorstwach. Podatkiem giełdowym objęte są także objęte udziały lub wkłady w przedsiębiorstwie lub spółdzielni.

thumbs

Program do liczenia pit

Deklaracja fiskalny PIT-37 składają wszyscy podatnicy, którzy pozyskali wynagrodzenie z tytułu: stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych). Na Pit 28 nie da się złożyć PITa razem z małżonkiem albo jako osoba samodzielnie wychowująca potomka. Osoby, rozliczające swój PIT w minionym roku, doceniły w naszym programie łatwość obsługi oraz niezawodność. Dzięki tym właściwościom z naszego programu skorzystało aż milion podatników. Cieszymy się z tego, że możemy pomóc tak ogromnej rzeszy użytkowników korzystających z programu PITY 2014.

pit 36l program 2013

Program jest uniwersalny - za pomocą pojedynczego programu do PIT możecie rozliczyć jakąkolwiek deklarację podatkową niezależnie od sposobu, w jaki uzyskaliście przychody. Formularz PIT-39 zawiera tylko jeden załącznik. Jest to PIT/ZG, który dodajemy w przypadku, jeśli uzyskaliśmy jakiekolwiek dochody ze źródeł spoza granicy kraju. Przedstawiamy Państwu najnowszą wersję darmowego, a przy tym profesjonalnego, bezpiecznego i prostego w obsłudze programu do wypełniania deklaracji podatkowych PIT i wysyłania ich przez Internet.

2014-04-16 | Admin | | | |

Program Pit za 2014 rok

Formularz Pit-37 rozliczają osoby, które otrzymywały pobory z tytułu umów o dzieło, innych źródeł, rent, umów zlecenia, pracy, emerytur, dla jakich to płatnik był zobligowany do odprowadzania zaliczek na podatek od dochodu. Pit-38 tworzą osoby, jakie w roku fiskalnym zdobyli prywatnie (poza jednostką gospodarczą) przychody z tytułu: sprzedaży udziałów w biznesach posiadających osobowość prawną, sprzedaży pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, zbycia użyczonych wartościowych papierów (to znaczy sprzedaż krótka), odpłatnej sprzedaży wartościowych papierów, objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających indywidualność prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż zorganizowana część organizacji albo przedsiębiorstwo. Prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku przysługuje jedynie osobom, które naliczają podatek na zasadach ogólnych (zgodnie ze skalą), rozliczającym się na PIT-36 lub PIT 37 druk. Źródło dochodów nie ma wpływu na możliwość uwzględnienia kwoty wolnej od podatku w formularzu PIT.

Darmowy program do rozliczania pit za 2013

Blankiet skarbowy PIT-37 wypełniają wszyscy podatnicy, którzy za pośrednictwem płatnika otrzymali przychód ze źródła położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Pit 36l obejmuje wyłącznie osób obliczających PITy z tytułu prowadzenia własnego biznesu. Pryncypialną zaletą aplikacji umożliwiającej wypełnienie zeznań podatkowych jest możliwość wypełniania wielu różnych zeznań, także dla różnych podatników. Istnieje możliwość zapisywania oraz edytowania danych wprowadzonych do deklaracji PIT – 37. Po wysłaniu w prosty sposób podatnik może sprawdzić status i wydrukować potwierdzenie.

Korzystając z odpowiedniego programu, podatnik przygotowuje swoje zeznanie krok po kroku. Należy na początku uzupełnić wymagane informacje na temat: sumy wpłaconych składek ZUS, sumy wpłat na podatek od dochodów, sumy przychodów, kosztów otrzymania przychodów, podatników. Z ulgi na internet można korzystać wyłącznie rok po roku, przez dwa lata, co oznacza, że jeśli skorzystaliśmy z niej w 2012 roku lub wcześniej nie możemy już tego dokonać. Tylko w przypadku kiedy odliczyliśmy od podatku ulgę internetową w poprzednim roku rozliczeniowym lub chcemy z niej skorzystać po raz pierwszy możemy to uczynić. W sieci internetowej da się znaleźć wiele różnych aplikacji do sporządzania rocznych PITów, dlatego wybranie najlepszego z nich jest nie lada problemem, ściągnij program z naszej strony, gwarantujemy na 100%, że nie znajdziesz bardziej przystępnej aplikacji do tworzenia zeznań PIT.

Program do rozliczenia pit 2013

Wypełniłeś PIT-37 korzystając z naszego programu do PIT? Jesteś zadowolony? Podziel się ze znajomymi. Pomóż im równie prosto wypełnić zeznanie podatkowe za 2013 rok. Z odliczenia kwoty wolnej od podatku nie mogą skorzystać podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie podatku liniowego, karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także osoby opłacające podatek od dochodów o charakterze kapitałowym oraz od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych. Wysłanie deklaracji i informacji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia dokumentu do urzędu skarbowego. To wygodna, a przede wszystkim tania metoda nie tylko dla podatników ale i dla płatników, zwłaszcza zatrudniających dużą liczbę pracowników.

Programy pity 2013

Apendyksy do PIT-36. Istnieje bardzo szeroki katalog suplementów związanych z formularzem PIT-36. Składając deklarację w tej formie może być wymagane dołączenie druku:- PIT/ZG – w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy, - PIT/M – wykazując dochody małoletnich dzieci, rozliczanych łącznie z rodzicami, - PIT/Z – składany przez osoby korzystające z kredytu podatkowego, - PIT/B – w przypadku informowania o dochodzie lub stracie z pozarolniczej działalności gospodarczej, - PIT/O – informując o stosowanych ulgach od dochodu lub podatku (np. ulgi na Internet, na dziecko), - PIT/D – podczas odliczania od dochodu lub podatku kwot wynikających z wydatków mieszkaniowych (w przypadku ulgi odsetkowej należy również dołączyć PIT-2K). Pit 36l sporządzą tylko Pani lub Panu prowadzący działalność, jacy najdalej do dnia 20 stycznia 2013 r. oddali do Urzędu Fiskalnego oświadczenie, że chcą rachować daninę publiczną w postaci liniowej. Jeżeli zabierasz się za rozliczanie zeznania PIT w roku 2013 to powinieneś zdawać sobie sprawę, że nie jest to nietrudna sprawa, podatkowe akty prawne są trudne, w związku z tym najefektywniej jest mieć pod ręką najlepszy program do generowania zeznań PIT w roku 2013, możesz pobrać go z naszej witryny internetowej całkiem darmowo.

Witamy na stronie internetowej tmxp.pl. Omawiana witryna w podstawowej mierze poświęcona jest drukowi PIT-37. Natrafisz u nas nie tylko gratisowy program do PIT, ale też wiele wskazówek dotyczących rachowania PIT-37, aneksów PIT oraz ulg fiskalnych z których zdołamy skorzystać rozliczając zeznanie fiskalną PIT-37. Nasz program umożliwi Ci wypełnienie nie tylko PIT-37, ale również wszelkich potrzebnych do skorzystania z ulg załączników (PIT/D, PIT/O, PIT-2K). Niniejsza aplikacja PIT sama wykona za Ciebie każdych obliczeń, a dodatkowo będzie sugerować Ci co wpisać w danym polu. Aby sprawnie i bezpiecznie rozliczyć się z podatku za 2013 rok pobierz program do PIT lub wypełnij zeznanie podatkowe przez internet.

Podatnik składający zeznanie PIT-37 nie może prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej oraz specjalnych działów produkcji rolnej. Nie może być zmuszony do doliczania dochodów nieletnich dzieci. Istnieje też zakaz obniżania dochodów o straty z ubiegłych lat. Pomimo tego, że w druku PIT-28 nie wolno potrącić ulgi prorodzinnej, a podatnicy nie mogą odliczać kosztów uzyskania przychodu, funkcjonuje szereg udogodnień przemawiający za wyborem ryczałtu ewidencjonowanego. W PIT-28 można odliczyć: ulgę abolicyjną, składki na ubezpieczenia zdrowotne, obecnie obowiązujące ulgi i odliczenia innego typu (oprócz ulgi prorodzinnej), składki na ubezpieczenia społeczne. Miło nam zakomunikować, że w naszym serwisie znajdą Państwo wszelkie dane na temat przygotowania formularza PIT 28, a także pobiorą Państwo całkowicie bezpłatny program, który utworzy za Was pit podatkowe w formularzu PIT-28.

Podanie o wspólne opodatkowanie dochodów mąż i żona muszą złożyć w terminie, który oznaczony jest dla złożenia zeznania PIT za dany rok fiskalny. Jeżeli jeden z małżonków (małżonkowie) od przychodów z tytułu umów najmu lub innych umów o podobnym charakterze opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie nie korzysta (nie korzystają) z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c ustawy albo w ustawie ryczałtowej albo w ustawie o podatku tonażowym – może opodatkować się łącznie z małżonkiem. Podatnicy ryczałtu od przychodów mają możliwość odliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ZUS, ulgi i odliczenia, ulgę abolicyjną.

Podatki 2013 program

Inną formą opodatkowania dochodów osób fizycznych może być (po spełnieniu określonych warunków):

 • 19% podatek od dochodu z tytułu:
  • pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód jest ustalany na podstawie prowadzonych ksiąg (wybór sposobu opłacania podatku następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika)
  • niektórych rodzajów kapitałów pieniężnych (przykładowo, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych)
  • odpłatnego zbycia nieruchomości i praw,
 • ryczałt od niektórych rodzajów dochodów (przychodów), np. odsetki od lokat bankowych.
Rozliczenie pit jednego z najpopularniejszych formularzy (np. pit 39, pit 37, pit 38, pit 36) dokona się szybko, bezproblemowo i bezpiecznie w programie ze strony taxmachine.pl. Druk skarbowy PIT-37 wypełniają wszyscy podatnicy, którzy za pośrednictwem płatnika otrzymali przychód ze źródła położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej.

Pity 2013 program

Program PIT 2013 w wersji online umożliwia proste i szybkie wypełnienie wszystkich najpopularniejszych zeznań podatkowych PIT za 2013 rok. Deklarację PIT można wypełnić w przyjaznym kreatorze lub za pomocą aktywnych deklaracji. Program jest darmowy i intuicyjnie poprowadzi Cię przez gąszcz skomplikowanych reguł i wyjątków naszego prawa podatkowego. Oprócz aplikacji PIT online oferujemy również standardowy program, który możesz pobrać i zainstalować na własnym komputerze. Za pomocą naszego program tak samo jak w przypadku aplikacji PIT przez Internet masz możliwość wypełnić PIT-39, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-28, PIT-37, PIT-40. Masz trudność z wypełnieniem deklaracji PIT-37? Wypełnienie druku PIT-37 zajmie Ci co najwyżej kilka minut, jeśli skorzystasz z niniejszego gratisowego programu do PIT. Opisywany program dokona za Ciebie wszelkich wymaganych obliczeń, zaproponuje dołączenie do zeznania podatkowego dodatkowych załączników, jeżeli będą potrzebne, a także sprawdzi poprawność danych.

pity 2013 2014 mini

Bardzo często wraz z głównym formularzem podatkowym trzeba złożyć dodatkowe załączniki, np. korzystanie z ulg wymaga złożenia PIT/O, PIT/D lub PIT-2K. Liczbę załączników oraz ich rodzaj trzeba wskazać we właściwej rubryce znajdującej się w podstawowym formularzu. Podstawą objęcia opodatkowania sprzedaży nieruchomości jest dochód, to znaczy dochód po potrąceniu kosztów nabycia. Odrębnie obliczyć musisz zarobek i oddzielnie wydatki. Co roku musisz złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz PIT, oprogramowanie PIT 2014 to idealny sposób na spełnienie tego skomplikowanego obowiązku, przetestuj darmową aplikację jeszcze dziś.

pity telefon